Skip to main content

Sporocivrsto.si: sporočite informacije o velikem vrtnem polžu

Na Zavodu za varstvo narave Republike Slovenije (ZRSVN) v projektu LIFE NarcIS zbirajo podatke o velikem vrtnem polžu. Razširjen je po vsej Sloveniji, navadno naseljuje nižje ležeča apnenčasta območja, najdemo ga tudi v visokogorju do približno 1.800 metrov nadmorske višine. Če ste opazili velike vrtnega polža, vas na ZRSVN vabijo, da ga fotografirate, podatke pa vnesete na sporocivrsto.si, ki deluje tudi na mobilnih napravah.

Velikega vrtnega polža je težko zamenjati z drugimi vrstami polžev. Ima sivo in močno izbrazdano telo ter svetle tipalke na glavi. Njegova hišica je visoka približno 3 do 4,5 centimetra, je rumenorjava do temnorjava s temnejšimi, a neizrazitimi pasovi med zavoji, vrhnji zavoji pa so pogosto sprano beli. Hišica je zgrajena iz apnenca in polža dobro varuje pred zunanjimi vplivi.

V večjem delu Evrope je življenjski prostor velikega polža zaščiten v okviru Habitatne direktive in Bernske konvencije. Več informacij je dostopnih na spletnem mestu LIFE NarcIS


Foto: Veliki vrtni polž (Helix pomatia), Matej Petkovšek, ZRSVN

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava