Skip to main content

Sporocivrsto.si: zbiranje podatkov o naravovarstveno pomembnih vrstah

V letu 2023 so na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) v projektu LIFE NarcIS nadgradili portal SporociVrsto.si. Vsak mesec so predstavili eno izmed prepoznavnih in naravovarstveno pomembnih živalskih in rastlinskih vrst v Sloveniji in pozvali k zbiranju podatkov o njej. Med drugim so predstavili tudi vrste Nature 2000, kot so črtasti medvedek, vidra, zelena krastača in zdravilna strašnica.

Zbiranje podatkov o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst prinaša koristne naravovarstvene podatke ter ponuja možnost izobraževanja in doprinosa k bogati slovenski in evropski biotski raznovrstnosti. V preteklem letu so s pomočjo koncepta ljubiteljske znanosti (Citizen Science) v portalu zbrali 282 novih vnosov rastlinskih in živalskih vrst. Zabeležili so nekaj ciljnih vrst, ki v preteklih letih v portalu niso bile prisotne, med njimi so opažanja zelene krastače in vidre. 

Na podlagi zbranih podatkov so v projektu LIFE NarcIS ocenili učinkovitost portala v letu 2023. Analiza je pokazala porast vnosov podatkov v primerjavi s preteklimi leti. V portalu so pogosteje zabeležene tiste vrste, ki so bolj pogoste, jih lažje najdemo in fotografiramo. Rezultati analize bodo podlaga za oblikovanje nadaljnje komunikacijske strategije s sodelujočimi pri zbiranju podatkov.

Aktivnost bodo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Vsi, ki želijo aktivno sodelovati pri spoznavanju in ohranjanju narave, lahko svoje podatke prispevajo vse leto in za vse vrste, za katere je to omogočeno na portalu SporociVrsto.si. Ob vpisu mora najditelj poleg svojega imena, lokacije, datuma in naziva vrste priložiti tudi lastno fotografijo vpisane vrste. Našteti podatki zagotavljajo verodostojnost in uporabnost podatkov. 

Več informacij na tej povezavi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava