Skip to main content

Spoznajte divjega petelina na tematskem poligonu

Divji petelin je največja gozdna kura pri nas in je pokazatelj dobro ohranjenih gozdov. V rastitvenem obdobju divji petelin pokaže svoj izjemen značaj s petjem in plesom, s čimer dvori samicam. Si tudi vi želite zaplesati v plesu divjega petelina? Pred Muzejem gozdarstva in lesarstva Vrbovec v Nazarjah se lahko preizkusite v poznavanju te izjemne živalske vrste na tematskem poligonu Ples divjega petelina.

Tematski poligon Ples divjega petelina je družabna igra v naravni velikosti  za spoznavanje prepletenosti življenja divjega petelina s človekom. Med igro na preprost način spoznavamo, kako z majhnimi koraki lahko prispevamo k boljšim življenjskim pogojem za divjega petelina v naših gozdovih. Prvi tematski poligon v Sloveniji so pripravili sodelavci LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) v sodelovanju z Muzejem gozdarstva in lesarstva Vrbovec ter Občino Nazarje. V poplavah avgusta 2023 je bil poligon deloma poškodovan, vendar pa konec istega leta že uspešno v celoti obnovljen. Divjega petelina pa lahko bolje spoznate tudi skozi družabno igro, ki je dostopna na spletnem mestu natura2000.si.

S plesom in petjem dvori samicam
Divji petelin, ki je sicer slab letalec, za svoj življenjski prostor običajno izbira območja med 1.000 in 1.600 metri nadmorske višine. Ta mu nudijo pestro prehrano in dinamiko prostora v različnih letnih časih: pozimi se zadržuje v krošnjah dreves, poleti išče gozdne poseke in jase. Za njegov življenjski prostor je pomembna dobra presvetljenost gozdov, ki spodbuja rast borovničevja in vzpostavitev mravljišč, ter ustrezna količina odmrlega lesa. V rastitvenem obdobju divji petelin pokaže svoj izjemen značaj s petjem in plesom za dvorjenje samicam. 

Divji petelin ima v Sloveniji skrajni rob geografske razširjenosti na območjih jugovzhodnih Alp in severozahodnih Dinaridov. Osrednji del razširjenosti pa predstavljajo države severne Evrope in pribaltske države ter Rusije. Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci so eno izmed najpomembnejših območij za divjega petelina.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava