Skoči do osrednje vsebine

Spoznajte strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000

Strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 sestavlja 8 strokovnjakinj in strokovnjakov varstva narave, ki delujejo v različnih sektorjih. 15 partnerjev projekta LIFE-IP NATURA.SI je predlagalo članice in člane strokovne žirije ter jih tudi soglasno potrdilo. Kdo bo ocenjeval prijave prve slovenske nagrade Natura 2000 in zakaj si želijo, da se prijavite?

8-člansko strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 sestavljajo (po abecednem vrstnem redu): Jure Čuš (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dr. Nika Debeljak (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Karel Hari (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), Nastja Pajk (Zavod za ribištvo Slovenije), Petra Repnik (Direkcija Republike Slovenije za vode), biolog dr. Janko Rode, Maja Sever (Zavod za gozdove Slovenije) ter naravovarstvenik in publicist dr. Peter Skoberne. Vsi člani strokovne žirije so bili zaposleni oziroma so zaposleni v različnih sektorjih: varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda ter imajo širok spekter izkušenj z upravljanjem Nature 2000 na svojem delovnem področju.

Maja Sever iz Zavoda za gozdove Slovenije je po izobrazbi biologinja, ki je trenutno zaposlena na projektu LIFE Lynx: “V Sloveniji je veliko kakovostnih projektov, ki skrbijo, da imamo ohranjeno naravo in v naravi izredno bogato raznolikost vrst, tudi takih, ki so marsikje drugod ogrožene oziroma tik pred izumrtjem. Slovenska nagrada Natura 2000 je za projekt dodatna potrditev, da dela vrhunsko delo, za dobrobit narave in ljudi. S pomočjo nagrade Natura 2000 se bo vest o vašem delu razširila širše, prijavite se!”

Dr. Janko Rode je dolgoletni strokovni sodelavec Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se je konec lanskega leta upokojil. Njegov zadnji projekt za Naturo 2000, v katerem je sodeloval je LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI). “Mnogih prizadevanj povezanih z Naturo 2000 ljudje ne poznajo in prijava na nagrado je priložnost, da vaše projekte približamo širši publiki,” Rode odgovarja na vprašanje, zakaj se prijavite na slovensko nagrado Natura 2000.

Karel Hari je sodelavec Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota in specialist za travništvo, naravovarstvene vsebine in kmetovanje: “Pričakovati prijave na katerokoli tekmovanje ima več razlogov. Prvi je mentaliteta človeka, da je tekmovalen in želi pokazati več od drugih, biti najboljši. Drugi pa je tisti, kar hočemo sami, različni prispevki k varovanju narave, pokazati delo na tem področju, predstavitev širšemu krogu ljudi in dobre prakse prenesti na čim širše območje.”

Petra Repnik je zaposlena v Direkciji Republike Slovenije za vode: “Prijava na slovensko nagrado Natura 2000 organizacijam predstavlja priložnost za seznanitev širše javnosti z uspehi posameznih projektov ter tako omogoča izmenjavo idej in izkušenj s projektov. Zbrane prijave bodo nedvomno tudi navdih za kreiranje novih idej in projektov, s katerimi se bo stanje našega skupnega okolja izboljševalo tudi v prihodnje.”

Biologinja Nastja Pajk iz Zavoda za ribištvo Slovenije je trenutno vodja projekta VIPava, v katerem izvajajo aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje ter obnovo habitata živalskih in rastlinskih vrst Vipavske doline. Zakaj se po njenem mnenju prijavite? “S prijavo na slovensko nagrado Natura 2000 boste širši javnosti pokazali, kako ste prispevali k varstvu Natura 2000 območij v Sloveniji. Vaš projekt ali delo organizacije bo tako postalo še bolj prepoznavno. Finale ali zmaga na slovenski nagradi Natura 2000 pa bo še ena potrditev dobro opravljenega dela.”

Naravovarstvenik, fotograf in publicist dr. Peter Skoberne je v svoji karieri sodeloval v številnih projektih za Naturo 2000 in je tudi po upokojitvi zelo aktiven na področju narave. “Organizacije in posamezniki naj se prijavijo, ker potrebujemo uspešne zgodbe za spodbudo, da se vendarle vedno da kaj narediti pozitivnega za naravo in hkrati tudi zase,” pravi dr. Skoberne.

Dr. Nika Debeljak iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave prijavo vidi kot priložnost: "Zavedanje o pomenu ohranjanja narava je zelo pomembno. Prijava na slovensko nagrado Natura 2000 pomeni priložnost projektom in organizacijam, da predstavijo svoje delo in dobre prakse širši javnosti."

Člani strokovne žirije bodo prijave ocenjevali od 1. do 26. septembra 2022. Vsako prijavo bodo ocenili v skladu z ocenjevalnim obrazcem, v katerem so opredeljena različna merila za doseganje dolgoročnih učinkov upravljanja Nature 2000. Člani strokovne žirije ne bodo ocenjevali prijav, v katerih so bili ali so zaposleni.

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE