Skip to main content

Sprejet program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

Vlada je sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, ki omogoča porabo dodatnih skoraj 65 milijonov več sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. Na območjih Nature 2000 odlok ne prinaša sprememb glede namena ali obsega sredstev. 

Sredstva ostajajo namenjena:

  • izvedbi novih in nadomestnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov v območju Natura  2000 v okviru izgradnje dela ureditve hidroelektrarne Mokrice (9,100 milj. EUR)
  • spodbujanju električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti na zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 (sofinancira se nakup novih polnilnih postaj, upravičenci so občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, 0,037 milj EUR).

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava