Skip to main content

Štiri slovenske prijave na evropsko nagrado Natura 2000

Evropska komisija je prejela skupno 96 prijav na evropsko nagrado Natura 2000 iz 25 držav članic. Iz Slovenije prihajajo štiri prijave, dve od teh sta bili prijavljeni tudi na slovensko nagrado Natura 2000. 

Evropska komisija bo do pomladi 2024 ocenila prejete prijave. Katere se bodo uvrstile v ožji izbor, bodo objavili marca, takrat bomo lahko vsi tudi glasovali za izbrane. Iz Slovenije so bili prijavljeni naslednji projekti:

  • Ministrstvo za naravne vire in prostor: implementacija prioritetnih projektov obnove za Naturo 2000 v Sloveniji
  • Zavod za gozdove Slovenije: preprečevanje škod za sobivanje z veliki zvermi
  • Zavod za gozdove Slovenije: lovci za varstvo risa v Dinaridih
  • Štirna, zavod za trajnostne rešitve: turneja slovenske nagrade Natura 2000

Projekt Zavoda za gozdove Slovenije za preprečevanje škod za sobivanje z velikimi zvermi je bil v kategoriji družbene koristi tudi že nagrajen s slovensko nagrado Natura 2000. Z Majo Sever, ki je v ekipi Zavoda za gozdove Slovenije sodelovala tudi v že nagrajenem primeru, smo zato preverili, ali je bila mogoče slovenska nagrada tudi spodbuda za prijavo na evropsko. Maja Sever, Zavod za gozdove Slovenije: »K prijavi nas je vsekakor spodbudilo tudi to, da smo bili že nagrajeni s slovensko nagrado za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi. Za prijavo obeh primerov pa smo se odločili, ker se nam zdi pomembno da zbrano predstavimo aktivnosti, ki jih izvajamo za varovanje in ohranjanje velikih zveri v naravi. Na eni strani rešujemo zavarovano vrsto (risa) pred ponovnim izumrtjem in na drugi strani skrbimo z iskanjem rešitev za preprečitev konfliktov z vokom in medvedom ter s tem za sprejemanje med ljudmi in ohranjanje ugodnega stanja populacij v naravi. Vsebinsko sta prijavi različni, a končni cilj je pri obeh enak: dolgoročno varovanje vrst v naravi in sprejemanje med ljudmi.”

Na kratko o prijavljenih projektih Zavoda za gozdove Slovenije
V projektu LIFE Lynx so rešili Dinarsko JV Alpsko populacijo risa pred ponovnim izumrtjem. Ključno pri tem je bilo sodelovanje z lovci. Uspeli so nadgraditi tako sodelovanje z Lovsko zvezo Slovenije kot tudi lokalnimi lovskimi družinami in jih vključili v različne aktivnosti povezane z varovanjem in ohranjanjem risov. Izredno so ponosni, da so tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem lokalni lovci s svojim znanjem o risih doprinesli h kakovostnemu sistematičnemu spremljanju risov z avtomatskimi kamerami. Poleg tega so sodelovali tudi pri skrbi za preseljene rise pred izpusti v naravo, zbiranju neinvazivnih vzorcev za genetske analize in telemetriji. Krovna organizacija slovenskih lovcev, Lovska zveza Slovenije je vključena kot partner v projektu in se aktivno ukvarja s prenosom znanja lovcem o risih in s preprečevanjem nezakonitega ubijanja prostoživečih živali. 

Druga prijava Zavoda za gozdove Slovenije je na temo izboljšanja sobivanja oziroma preprečevanja konfliktov z velikimi zvermi. V okviru več LIFE in Interreg projektov iščejo najboljše možne načine za varovanje pred napadi zveri in vpeljavo najboljših praks. Visoke električne mreže in pastirski psi za varovanje živine, zlasti v kombinaciji, so se izkazali kot eden od najučinkovitejših ukrepov. Iz različnih projektov je Zavod za gozdove Slovenije opremil z električnimi ograjami že 37 rejcev in 45 čebelarjev ter podprl razdelitev 34 pastirskih psov. Na podlagi rezultatov izvedenih projektov sofinanciranje elektromrež sedaj izvaja tudi ministrstvo.

Ministrstvo za naravne vire in prostor: implementacija prioritetnih projektov obnove za Naturo 2000 v Sloveniji
Ministrstvo za naravne vire in prostor je v prijavi predstavilo pilotni pristop Republike Slovenije pri obnovi habitatov Nature 2000, ki so v neugodnem stanju, s podporo evropskih kohezijskih sredstev in sredstev programa LIFE. Skupno 22 prioritetnih projektov so opredelili že v Programu upravljanja Natura 2000 2015-2020. Nov pristop je bil pomemben za vključevanje drugih sektorjev ter za financiranje naravovarstvenih ukrepov na terenu. Več kot 1.500 hektarov so obnovili z izvedbo več kot 300 ukrepov, ki so bili že opredeljeni v programu upravljanja. Prispevali so k izboljšanju ohranjenosti 65 vrst in 24 habitatnih tipov. Šest prioritetnih projektov pa so izvedli v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. S takih pristopom so okrepili tudi sodelovanje med ključnimi vključenimi v upravljanje Nature 2000, deležniki in vsemi vključenimi v projekte. To bo pomembno prispevalo tudi k upravljanju Nature 2000 v Sloveniji v prihodnje.

Štirna, zavod za trajnostne rešitve: turneja slovenske nagrade Natura 2000
Turneja slovenske nagrade Natura 2000 je bila prva nacionalna nagrada varstva narave v 31 letih slovenske samostojnosti in je komunicirala tudi 30 let programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji ter 18 let Nature 2000 v Sloveniji. Temeljni namen nagrade je bil prepoznati in nagraditi najboljše prakse varstva narave z dolgoročnimi učinki v območjih Nature 2000. S turnejo so omogočili, da je vsak izmed šestih zmagovalcev prejel nacionalno priznanje za svoje delo v lokalnem okolju. Turneja je potekala šest tednov, podelitev pa je bila prilagojena vsakemu posameznemu zmagovalcu. Poleg zmagovalcev so bili vključeni tudi odločevalci, regionalni in lokalni mediji, nevladne organizacije in prebivalci. Nagrajenci so sporočilo o nagradi uporabljali tudi pri drugih svojih aktivnostih. Skupno je bilo prijavljenih 21 primerov, strokovna žirija pa je v petih kategorijah izbrala šest zmagovalcev. Slovenska nagrada je bila oblikovana tudi kot spodbuda za prijavo na evropsko nagrado Natura 2000. Turneja slovenske nagrade Natura 2000 je potekala v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava