Skip to main content

Strokovno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov v Parku Škocjanske jame

Ministrstvo za okolje in prostor je v projektu LIFE-IP NATURA SI sredi novembra organiziralo strokovno izpopolnjevanje za naravovarstvene nadzornike. Tema tokratnega srečanja so bili varstveni režimi s področja obiskovanja zavarovanih območij. 57 naravovarstvenih nadzornikov iz devetih zavarovanih območij je predstavilo tudi aktualne izzive, s katerimi se srečujejo na terenu pri izvajanju naravovarstvenega nadzora.

V uvodu sta udeležence pozdravila vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI z Ministrstva za okolje in prostor Maja Cipot in vodja Službe za naravovarstveni nadzor Parka Škocjanske jame Tomaž Zorman. V prvem delu strokovnega izpopolnjevanja je mag. Jelka Kremesec Jevšnak predstavila pravni vidik varstvenih režimov na področju ohranjanja narave in neposredni nadzor v naravi. Sledilo je predavanje mag. Jane Vidic z Ministrstva za okolje in prostor o obiskovanju zavarovanih območij, njihove rabe in neposrednega nadzora v naravi. V drugem delu srečanja so predstavniki upravljavcev zavarovanih območij predstavili varstvene režime na svojih območjih in prakso ter izpostavili aktualne izzive pri izvajanju neposrednega nadzora v naravi, vezane na obiskovanje. Med slednjimi najpogosteje izpostavljajo nepravilno parkiranje, neupoštevanje prepovedi vožnje v naravnem okolju in izvajanje različnih prostočasnih dejavnosti, kot so nedovoljeno kampiranje, odlaganje odpadkov, neuporaba povodcev za pse, uporaba dronov brez ustreznih dovoljenj.

Strokovno izpopolnjevanje se je zaključilo s terenskim delom izpopolnjevanja na območju Parka Škocjanske jame, na katerem so se udeleženci sprehodili po učni poti Škocjan in se seznanili s praktičnimi primeri izvajanja naravovarstvenega nadzora na terenu. 


Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI


Gradivo s strokovnega izpopolnjevanja naravovarstvenih nadzornikov (16. 11. 2022; Park Škocjanske jame) je na voljo na tej povezavi.

Udeleženci so se strinjali, da so dodatna usposabljanja, ki temeljijo na poglobljenih razlagah varstvenih režimov in izmenjavah izkušenj iz terena ključna za krepitev neposrednega nadzora v naravi. V ta namen bo v naslednjih letih Ministrstvo za okolje in prostor v projektu LIFE-IP NATURA.SI organiziralo letno več dodatnih usposabljanj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava