Skip to main content

Terenski ogled Volček z Mestno občino Celje

Zavod RS za varstvo narave je na območju Nature 2000 Volčeke organiziral terenski ogled z županom Mestne občine Celje Bojanom Šrotom, vodjo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo Dušanom Slapnikom in vodjo Sektorja za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja Alenko Cizej. Center za kartografijo flore in favne je predstavil potek in rezultate monitoringa metuljev na tem območju in biologijo vrst, ZRSVN pa upravljalske smernice. Vsi sodelujoči so se strinjali, da so tovrstni terenski ogledi koristni za medsebojno razumevanje in konstruktivno sodelovanje.

Območje Nature 2000 Volčeke leži na jugovzhodnem robu Celjske kotline. Je okrog 3 km dolgo in 500 m široko območje, ki se razteza na 104 hektarov. Območje na severni strani omejuje reka Vzhodna Ložnica z levim pritokom Dobje. Mokrotno območje nudi ugodno okolje številnim rastlinskim in živalskim vrstam in je eno redkih takih območij v Spodnji Savinjski dolini. Del tega so tudi mokrotni travniki, ki so pomembni za pestrost narave.

Dve vrsti metuljev, temni in strašničin mravljiščar, se pojavljata na ekstenzivnih mokrotnih travnikih. Na Volčekah je največja populacija teh dveh vrst metuljev v Celjski kotlini. Podobno kot drugi metulji, potrebujeta za ohranjanje prilagojeno košnjo (časovne prilagoditve, trava odleži vsaj dva dni, postopna košnja …) in odsotnost gnojenja.

Naravovarstvena svetnica Tanja Košar Starič z območne enote Celje ZRSVN je povedala, da z Mestno občino Celje trenutno sodelujejo v različnih aktivnostih in zato so si prizadevali, da bi najvišjim predstavnikom občine, še posebej za področje urejanja okolja in prostora, lahko predstavili pomen ohranjanja varovanih območij v celjski občini. 

Terenski ogled Volček z Mestno občino Celje (Foto: Tanja Košar Starič, ZRSVN OE Celje)
Terenski ogled Volček z Mestno občino Celje (Foto: Tanja Košar Starič, ZRSVN OE Celje)

“Za ohranjanje narave je sodelovanje občin in lokalnih skupnosti ključnega pomena. Veseli me, da se Mestna občina Celje vse bolj zaveda pomena varstva narave, kar so dobri temelji za učinkovito izvajanje naravovarstvenih ukrepov na terenu,”  je pojasnila Košar Staričeva in dodala, da so predstavnikom Mestne občine Celje predstavili projektne aktivnosti in se še posebej zahvalila Barbari Zakšek iz Centra za kartografijo flore in favne za nazorno predstavitev vrst metuljev - temnega in strašničinega mravljiščarja, za kateri tudi na območju Nature 2000 Volčeke Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v projektu LIFE-IP NATURA.SI izvaja javni poziv za ohranjanje travniških površin za pestrost narave.

Terenski ogled Volček z Mestno občino Celje (Foto: Tanja Košar Starič, ZRSVN OE Celje)
Predstavitev monitoringa metuljev na Volčekah (Foto: Tanja Košar Starič, ZRSVN OE Celje)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava