Skip to main content

Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000

Projekt Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000 je ciljni raziskovalni projekt (CRP), ki poteka pod vodstvom Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ZRC SAZU, kot partnerja sodelujeta tudi Biotehniška fakulteta in DOPPS.

V prvem letu projekta so se osredotočili na pilotno območje Ljubljansko barje, na katerem so opredelili tipične kmetije in varstvene cilje ter modelirali učinke potrebnih prilagoditev kmetijske pridelave na ekonomiko kmetij. 

Prve rezultate so novembra 2021 predstavili na dogodku Usklajevanje naravovarstvenih in ekonomskih ciljev na Ljubljanskem barju. Predstavitve so zajele določitev ekoloških potreb in varstvenih ukrepov za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura 2000 – pristop k usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-ekonomskih zahtev na pilotnem območju Ljubljansko barje (pristop, določitev izhodiščnega stanja in naravovarstvenih ciljev, tipičnih kmetijskih gospodarstev in scenarijev za prilagoditev poslovanja ter pogled krajinskih arhitektov) ter razvoj empiričnih orodij za kvantifikacijo prilagoditev kmetijske pridelave.

Spletna stran projekta.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava