Skip to main content

Uradni opomin Sloveniji

Evropska komisija v oktobrskem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo zakonodaje EU v dobro državljanov in podjetij. Slovenija je uradni opomin prejela zaradi nepravilnega prenosa direktive o habitatih in direktive o pticah.

Uradni opomin je Komisija izdala zaradi nepravilnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti iz člena 6(3) in (4) ter člena 16 Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst  in zaradi nepravilnega prenosa člena 9 Direktive 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic.

Komisija je marca 2013 pričela preiskavo v zvezi z neskladnim prenosom direktive v zvezi postopkom presoje sprejemljivosti. Maja 2015 pa je poslala še dodatna vprašanja v zvezi z Akcijskim načrtom interventnih aktivnosti zaradi poplav. Ker Komisija s slovenskimi odgovori ni bila zadovoljna, je odgovor zavrnila in sprožila predsodni postopek - izdala uradni opomin.

Rok za odgovor Slovenije Komisiji je 2 meseca od prejema pisma.

 

Več:


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava