Skip to main content

Ureditev travniških sadovnjakov pred novo rastno sezono

V obdobju zimskega mirovanja narave sodelavci Kozjanskega parka v travniških sadovnjakih izvajajo številne aktivnosti z namenom njihovega ohranjanja in obnavljanja. Dogodkov prikazov rezi in razmnoževanja sadnih dreves na različnih lokacijah na območju Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje se je udeležilo prek 190 obiskovalcev.

Visokodebelni travniški sadovnjaki so v Kozjanskem parku med naravovarstveno najpomembnejšimi habitati - so življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Dogodke Kozjanski park izvaja v sodelovanju z različnimi lokalnimi društvi in organizacijami, kot so Turistično kulturno društvo Virštanj, Čebelarska družina Podčetrtek, Turistično društvo Pilštanj, Društvo izviri Dobrina, Knjižnica Šmarje pri Ješah - enota Bistrica ob Sotli in Knjižnica Šentjur. Prikaze rezi in razmnoževanja sadnih dreves so izvedli že v Selah, v Olimju, na Pilštanju, na Dobrini, v Bistrici ob Sotli in v Šentjurju.

Zadnji letošnji prikaz razmnoževanja sadnih dreves bodo izvedli v sredo, 20. marca 2024, v Bistrici ob Sotli. 

Več o oživitveni rezi jablane v visokodebelnem travniškem sadovnjaku si lahko ogledate v najnovejšem kratkem videu, objavljenem na YouTube kanalu Kozjanskega parka.

Številne aktivnosti izvajajo tudi z osnovnimi šolami na območju, jim nudijo pomoč pri ureditvi učilnic na prostem, sadnih dreves in bivališč za koristne organizme. V aktivnosti so vključeni tako učenci kot tudi strokovni delavci šol.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava