Skip to main content

Uspešnost obnove gozdov na Jelovici

V projektu JeloviZA so sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije v lanskem letu s sadnjo in zaščito mladja obnovili 20 hektarov v ujmah poškodovanih gozdov.  S pospeševanjem tradicionalnih drevesnih vrst za Jelovico, kot so bukev, jelka in gorski javor, želijo povečati odpornost gozda na vremenske ujme in druge posledice podnebnih sprememb. S prvim monitoringom konec poletja so potrdili uspešnost sadnje mladih dreves.

Jelovico so prvotno prekrivali gozdovi bukve, jelke in smreke, a se je sčasoma delež smreke zaradi različnih dejavnosti človeka povečeval. V projektu JeloviZA so za obnovo izbrali štiri večje razgozdene površine, ki so nastale zaradi ujm in kasnejšega pojavljanja podlubnikov. Obnovo so zastavili primerjalno - na polovici vsake površine so zasadili mlada drevesa, na drugi polovici pa pustili naravno pomlajevanje gozdov. Poleg obnove v projektu spremljajo tudi učinke treh različnih ukrepov za zaščito mladja: individualna zaščita z ograjo, kemična zaščita s premazi kemakola ter kolektivna zaščita z leseno ograjo.

Prvi monitoring uspešnosti obnove gozdov na primerjalnih površinah so izvedli konec poletja 2023. Po prvih rezultatih analiz ugotavljajo dokaj visoko gostoto naravnega mladja, a z neugodno vrstno sestavo za območje Jelovice. Sadnja mladih dreves je bila uspešna. 

Več na tej povezavi.

Projekt JeloviZA izvaja CIPRA Slovenija s partnerji Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Razvojna agencija Sora, Občina Železniki in CIPRA International. Projekt sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava