Skip to main content

V Triglavskem narodnem parku nadaljujejo z obnovo travišč

Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) je v projektu LIFE FOR SEEDS izvedel košnjo grbinastega travnika v Radovni v občini Kranjska Gora. Ena izmed nalog projekta je tudi obnova suhih travnikov s kukavičevkami, ki se pogosto opuščajo za košnjo in posledično zaraščajo. V projektu LIFE FOR SEEDS bodo po vsej Sloveniji obnovili 74,1 hektarov travnikov na sedmih območjih Nature 2000.

Okrog 20 predstavnikov JZ TNP je pokosilo grbinasti travnik v bližini Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni. Akcije v okviru projekta, ki se osredotoča na vzpostavitev semenske banke za značilne vrste treh habitatnih tipov Nature 2000, so bili veseli tudi v lokalni skupnosti, saj se zavedajo pomena ohranjanja biotske raznolikosti in obdelovanja površin na tradicionalen način.

Košnja grbinastega travnika
Košnja grbinastega travnika (Foto: JZ TNP)

Grbinasti travniki so biotsko izjemno pestri

Ena izmed nalog projekta Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ LIFE FOR SEEDS je obnova suhih travnikov s kukavičevkami, ki se zaraščajo ali spreminjajo v površine za intenzivno kmetijstvo. Ta travišča so pomembna rastišča kukavičevk ali divjih orhidej ter tudi številnih drugih zavarovanih vrst rastlin in živali. »Zaradi lažjega vzdrževanja so se ti travniki v preteklosti izravnali. Tisti redki, ki še ostajajo, se zaradi opuščanja košnje zaraščajo. JZ TNP je v sklopu projekta dolgoročno najel dva travnika v Radovni za ohranitev tega pomembnega habitatnega tipa,« je povedala mag. Tanja Menegalija iz oddelka za varstvo narave, JZ TNP

Grbinasti travniki so svoje poimenovanje dobili po grbinah, ki jih je za seboj pustil ledenik. Nastali so iz najbolj finega ledeniškega materiala, ki ga je voda skupaj s kemičnimi procesi počasi oblikovala v grbine. Te so visoke okoli en meter in široke do tri metre. Posebnost grbinastih travnikov pa ni samo njihov videz, pač pa tudi pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ki na njih uspevajo in živijo. »Ko smo junija na tem travniku opravljali botanične popise, smo na popisali kar okoli 120 rastlinskih vrst, kar je zelo veliko,« je povedala mag. Menegalija. Površina pokošenega grbinastega travnika obsega dobra dva hektara. Za ohranitev kukavičevk je namreč travnik treba kositi enkrat na leto. Če bi mu pustili prosto rast, bi se zarasel z lesenimi vrstami in zaplata s travami bi se počasi spremenila v gozd. Zato bodo akcijo ponavljali tudi v prihodnjih letih. Želijo si, da bi košnja prerasla v tradicionalen dogodek v sodelovanju z lokalno skupnostjo s spremljajočimi aktivnostmi.

Obnova travnikov na sedmih območjih Nature 2000

Pod vodstvom Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) bodo v projektu LIFE FOR SEEDS z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovili 74,1 hektarov travnikov na sedmih območjih Nature 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Semena v v projektu nabirajo na 21 območjih Nature 2000, ki so bila izbrana tako, da pokrivajo celotno Slovenijo, kar zagotavlja veliko genetsko pestrost.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava