Skip to main content

Vabilo: ciljni raziskovalni projekt za kmetijsko okoljski ukrep 'pisan travnik'

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bodo predstavili rezultate Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa »Pisan travnik« na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji (V4-2021). Dogodek bo v četrtek, 22. junija, ob 10. uri v sejni dvorani Triglav, v pritličju levo, v prostorih ministrstva, na Dunajski cesti 22, v Ljubljani.

Program dogodka:

10:00 - Uvod in predstavitev projekta (dr. Mitja Kaligarič FNM, UM)
10:20 - Primerljivost paše in košnje glede njihovih učinkov na kmetijsko in naravovarstveno vrednost travišč (dr. Matej Vidrih, BF UL)
10:45 - Hranilne vrednosti in upravljanje naravovarstveno pomembnih travnikov z agronomskega vidika (dr. Branko Lukač, KIS)
11:00 - Odmor
11:10 - Predstavitev ukrepa »Pisan Travnik« in testiranje ukrepa na terenu (dr. Mitja Kaligarič, dr. Nataša Pipenbaher)
11:40 - Osnutek podlage za določitev plačila za ukrep »Pisan travnik« (Barbara Zagorc, univ. dipl. inž. agr, KIS)
11:55 - Predstavitev znanstvene monografije Univerzitetne Založbe Maribor »Katalog polnaravnih travišč Slovenije« (dr. Mitja Kaligarič, dr. Sonja Škornik)
12:15 - Sklepi in razprava (moderator Jure Čuš, mag. ekol. naravov.) 
13.00 - Zaključek

Projekt je potekal na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM) od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2023 v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS) in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani (BF UL). Sofinancerja projekta sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava