Skip to main content

Vabilo: na Biotehniški fakulteti o rezultatih raziskave o kmetovanju na območjih Nature2000

Biotehniška fakulteta v projektu Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Nature 2000 organizira zaključno predstavitev rezultatov. Dogodek bo v petek, 19. maja 2023, ob 12.30 uri, v predavalnici G6 na Oddelku za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (BF UL), Rožna Dolina, cesta XV 31, 1000 Ljubljana. 

Program zaključnega dogodka:

12:30 - Uvod in predstavitev projekta (izr. prof. dr. Urban Šilc, ZRC SAZU) 
12:45 - Klasifikacija območij Nature 2000 v Sloveniji za potrebe upravljanja in določitev ekoloških potreb in varstvenih ukrepov (DS1) (izr. prof. dr. Urban Šilc, ZRC SAZU) 
13:00 - Usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-ekonomskih zahtev na pilotnem območju Natura 2000 Ljubljansko barje (DS2) 
•    Izhodiščno stanje, coniranje in naravovarstveni cilji (dr. Tatjana Čelik, ZRC SAZU) 
•    Kvantifikacija prilagoditev kmetijske pridelave s pomočjo modela kmetijskih gospodarstev (MKMG) (izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, BF UL) 
•    Učinki varstvenih ukrepov na ekonomiko tipičnih kmetijskih gospodarstev (doc. dr. Tanja Šumrada, BF UL) 

14:00 - Odmor 
14:30 - Usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-ekonomskih zahtev na pilotnem območju Natura 2000 Kras (DS2) 
•    Coniranje in naravovarstvene usmeritve (izr. prof. dr. Urban Šilc, ZRC SAZU) 
•    Ekonomika tipičnih kmetijskih gospodarstev (doc. dr. Tanja Šumrada, BF UL) 

15:00 - Vrednotenje biotske pestrosti in pripravljenost kmetov za prilagoditev kmetijskih praks na območjih Nature 2000 (DS2) (Ana Novak, BF UL) 
15:15 - Možnosti za tržno valorizacijo ekosistemskih storitev kmetijstva in organiziranje proizvajalcev na območjih Nature 2000 (DS3) (Živa Alif, BF UL) 
15:30 - Sklepi in razprava (moderatorja prof. dr. Emil Erjavec in doc. dr. Tanja Šumrada, BF UL)
16:00 - Zaključek

Predstavitev je organizirana v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Nature 2000. Projekt poteka s finančno podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Partnerji projekta so ZRC SAZU (vodilni partner), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava