Skip to main content

Vabilo: otvoritev Ekomuzeja v Pivki

Otvoritev Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer bo v soboto, 3. februarja 2024, ob 14. uri, v Slovenski vasi v Pivki. S prenovo in dograditvijo Ekomuzeja so v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA nadgradili interpretacijo naravnih in kulturnih značilnosti Zgornje Pivke. Po uradni otvoritvi in ogledu Ekomuzeja bo za obiskovalce organiziran voden sprehod do Petelinjskega jezera.

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. Posebna geološka zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice. Ob visokih vodah nastane v dolini 17 presihajočih jezer. Njihovo nastajanje lahko obiskovalci spoznajo, če zavrtijo posebno mlinsko kolo, ki predstavlja posamezna jezera. V muzeju so na ogled tudi makete najpomembnejših življenjskih okolij mokrih in suhih travnikov, grmišč, gozdov in jam. Dopolnjujejo jih predstavitve izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta v Pivški kotlini. 

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA so obstoječo interpretacijo nadgradili s predstavitvijo posameznih rastlinskih in živalskih vrst. V prenovljenem Ekomuzeju bodo obiskovalci med drugim lahko spoznali netopirje, dvoživke in ptice lokalnih travnikov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava