Skip to main content

VABILO: Posvet Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji?

Biotehniška fakulteta v projektu Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Nature 2000 organizira posvet Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji?

Dogodek bo potekal v torek, 22. novembra 2022, med 9. in 16. uro na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), v Dvorani prof. dr. Janeza Hribarja.

Za udeležbo se lahko prijavite na tej povezavi.

Program posveta:
8:30 - Registracija udeležencev
9:00 - Nagovor dekanje (prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta UL)
9:10 - Nagovor in predstavitev projekta (izr. prof. dr. Urban Šilc, ZRC SAZU)
9:20 - Znamčenje ohranjanja narave: uvod v temo posveta (asist. dr. Tanja Šumrada, Biotehniška fakulteta UL)
9:40 - Kako ohranjanje biodiverzitete prevesti v tržno prednost in spremeniti vedenje potrošnikov? (prof. dr. Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta UL)
10:00 - Nadzor kakovosti in certificiranje v agroživilskih verigah: zakaj in kako? (izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta UL)
10:20 - Sistem varstva narave in strateško komuniciranje Nature 2000 v Sloveniji (Mateja Blažič in Maja Cipot, Direktorat za okolje, MOP)
10:40 - Kako sheme kakovosti in promocijo lokalne hrane izkoristiti za ohranjanje biodiverzitete? (Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica, Direktorat za hrano in ribištvo, MKGP)
11:00 - Razvoj zelene turistične in kulinarične destinacije: kako vključiti ukrepe za varstvo narave? (Gorazd Čad, Toleranca Marketing)
11:20 - Odmor
11:45 - Predstavitev primerov iz prakse

 • Landwirtschaft für die Artenvielfalt (Lukas Wortman, WWF Deutschland)
 • Fair to Nature (Mark Varney, Royal Society for the Protection of Birds)
 • Piranske soline (Klavdij Godnič, Soline, pridelava soli)
 • Medvedu prijazno (Irena Kavčič, Biotehniška fakulteta UL)

12:45 - Okrogla miza

 • Uroš Lozej, SPAR Slovenija
 • Mitja Vodnjov, Loška zadruga
 • Branko Virag, Panvita
 • Andreja Makovec Beci, Ekološko izpod Lisce – kmetija Beci
 • Marcela Klofutar, Hiša Linhart

13:45 - Kosilo
14:30 - Razprava po skupinah

 • Kako opredeliti nacionalne kriterije in standarde za naravi prijazne proizvode?
 • Kako spodbuditi nastanek shem in sodelovanje med akterji na lokalni ravni?
 • Kako ohranjanje biodiverzitete predstaviti potrošniku?

16:00 - Zaključek
 

Posvet je organiziran v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000. Projekt poteka s finančno podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Partnerji projekta so ZRC SAZU (vodilni partner), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava