Skip to main content

Vabilo v Jovse na izpust velikih pupkov

Javni zavod Kozjanski park vabi 6. septembra 2023, ob 11. uri, v Kapele na izpust mladih pupkov z vzrejne postaje v nove mlake v Jovsih. Z dogodkom bodo obeležili že drugo uspešno sezono podporne vzreje velikega pupka, ki jo izvajajo v projektu LIFE AMPHICON. 

Udeležencem bodo predstavili velikega pupka in ukrepe, ki jih v projektu izvajajo za povečanje številčnosti njegove populacije na projektnem območju Nature 2000 Dobrava-Jovsi.

Na projektnem območju v Jovsih so za izboljšanje vodnih in kopenskih habitatov za dvoživke odkupili 15 hektarov zemljišč, na katerih so izkopali 10 mlak. Z ustrezno košnjo in mulčenjem pa odstranjujejo lesno zarast in tujerodne invazivne vrste rastlin ter s tem ponovno vzpostavljajo mokrotne ekstenzivne travnike. Takšni habitati so primernejši za velikega pupka in ostale dvoživke območja ter tudi za mnoge druge vodne in obvodne organizme. 

Več informacij na tej povezavi.

Cilj projekta LIFE AMPHICON – Ohranjanje dvoživk in njihovih habitatov je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih območjih Nature 2000 v Slovenji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi, Bohor), na Danskem in v Nemčiji. Osrednje aktivnosti v Sloveniji zajemajo obnovitev ali ponovno vzpostavitev mrestišč ciljnih vrst dvoživk, vzpostavitev učinkovitih ukrepov za dvoživke na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih. Projekt izvaja Občina Grosuplje s partnerji, sofinancira ga Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava