Skip to main content

Vabljeni v Prirodoslovni muzej Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije vabi na vrsto razstav o pestrosti narave. Poleg stalnih razstav lahko opazujete tudi izjemne primerke, ki so sicer shranjeni v depojih muzeja. Najnovejšo razstavo so pripravili ob 300. obletnici rojstva Joannesa Antoniusa Scopolija.

Razstava ob 300. obletnici rojstva Joannesa Antoniusa Scopolija

Konec oktobra so v Prirodoslovnem muzeju Slovenije pripravili razstavo: Joannes Antonius Scopoli, izjemni glasnik naravoslovja v Sloveniji. Scopoli je na slovenskem ozemlju prvi znanstveno opisal in poimenoval glive, rastline in živali na način, ki je še danes veljaven v znanosti. Njegovi opisi živega sveta imajo velik naravovarstveni pomen, saj predstavljajo podobo narave Slovenije pred 250 leti, tudi nekaterih vrst, ki so na določenih območjih že izumrle. 

Ob razstavi o Scopoliju so v muzeju pripravili film, ki predstavlja nekatere organizme, ki jih je opisal Scopoli kot prvi, med drugim tudi vrste Nature 2000, na primer hrošča puščavnika in škrlatnega kukuja. Razstava bo na ogled do 24. oktobra 2024.

200 let zakladnice narave 

Z razstavo z naslovom 200 let zakladnice narave so v Prirodoslovnem muzeju Slovenije obeležili visok jubilej ustanovitve prvega muzeja na Slovenskem, iz katerega je izšel tudi Prirodoslovni muzej Slovenije. Narava je v muzeju predstavljena od leta 1821, ko je bil ustanovljen Deželni muzej na Kranjskem. Leta 1944, ko se je Prirodoslovni muzej Slovenije osamosvojil, sta mu pripadli ustanovni zbirki: Zoisova zbirka mineralov, kamnin in fosilov ter Hohenwartova zbirka lupin školjk in polžev. Ustanovni zbirki ter nekatere druge zaklade slovenske in svetovne kulturne dediščine naravnega izvora si lahko ogledate na razstavi do 31. avgusta 2024. Ob razstavi so izdali katalog ter pripravili tudi predstavitveni film.

Stalne zbirke 

V Zbirki ptic, rib, plazilcev in okostja različnih vretenčarjev si lahko obiskovalci ogledamo izjemno število prepariranih trenutno živečih in tudi že izumrlih vrst živali v Sloveniji. Živali so predstavljene tudi v različnih dioramah – prostori z živalmi in rastlinami, prikazanimi tako, kot živijo v naravi. Obiskovalci jih lahko spoznajo v alpski, gozdni in barjanski diorami, v slovenskem morju ter v modelu kraške jame. Ogled razstav je mogoč tudi v virtualnih sprehodih, ki so dostopni na tej povezavi.

Na razstavi Čudovita raznolikost žuželk je predstavljena velika pestrost žuželk, njihov pomen za človeka ter nekatere zanimivosti o največjih žuželčjih skupinah, kot so metulji, hrošči, dvokrilci in kožekrilci.

Ob stalnih razstavah so razstavili tudi znamenite predmete, pomembne za razvoj naravoslovja v Sloveniji in širše. Tako so med drugim razstavljeni prvi primerki hrošča drobnovratnika iz zbirke Ferdinanda Schmidta, prve opisane jamske žuželke. Razstavljena je tudi človeška ribica, katere odkritje sega v čas Janeza Vajkarda Valvasorja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava