Skip to main content

Varstvo narave je ekonomično

Kot poudarjajo v italijanski trgovinski zbornici, imajo podjetja lahko od zavarovanih območij tudi gospodarske koristi. Zavarovana območja spodbujajo gospodarstvo in pripomorejo k temu, da mladi ostajajo v domačem okolju in da ženske v gospodarskih družbah zavzemajo več vodilnih položajev. Tako se glasijo poglavitne ugotovitve študije, ki sta jo skupaj pripravila italijansko okoljsko ministrstvo in trgovinska zbornica.

Podjetja, katerih sedež leži na zavarovanem območju, imajo od varstva narave vsaj deloma tudi koristi, izhaja iz pred kratkim objavljene študije z naslovom Realno gospodarstvo v narodnih parkih in na zavarovanih območjih, v kateri sta okoljsko ministrstvo in trgovinska zbornica primerjala občine s podobnimi ekonomskimi in strukturnimi okvirnimi pogoji zunaj in znotraj zavarovanih območij (povzeto po Cipri).

Poročilo: L'Economia reale nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette – rapporto 2014. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &  Unioncamere, 2014 (pdf, 254 strani).
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava