Skip to main content

Varstvo starih gozdov in mreža gozdnih rezervatov v Sloveniji: stanje in perspektive

V Ljubljani bo 22. novembra 2022 delavnica, na kateri bodo z različnih vidikov osvetlili trenutno stanje na področju varstva staroraslih gozdov in mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji ter v razpravi izmenjali poglede na izboljšave na tem področju. Izvedli jo bodo kot del projekta LIFE Prognoses o varstvu staroraslih gozdov v Evropi.

V razpravi se bodo posvetili naslednjim vprašanjem:
•    Kakšen delež gozda v Sloveniji naj ima status gozdnega rezervata (GR)? Kje naj se prednostno opredeljujejo nove površine s statusom GR? 
•    Imamo v Sloveniji možnosti za GR večjega obsega, npr. od 1000-2000 ha? 
•    Kako nadomestiti izpad prihodka zaradi povečanja površin GR? 
•    Kako v določitev in upravljanje (med drugim zagotavljanje infrastrukture za usmerjanje obiska) vključiti ključne deležnike, vključno z lokalnimi skupnostmi in turističnim sektorjem? 
•    Kako bodo klimatske spremembe, vključno z večjimi naravnimi motnjami, vplivale na cilje ohranjanja narave? Npr. kako ravnati v primeru napada podlubnikov ali izbruha požarov v GR? 
•    Kako zagotoviti učinkovito ekološko povezanost med GR z vidika ključnih vrst (npr. dovolj odmrlega drevja v nekaterih delih gozda (30 m3/ha))? 
•    Kako nadaljevati z razpravo s ključnimi sektorji in deležniki glede okrepljene vloge in povečanja mreže GR?

Med referati bodo tudi Pomen starih gozdov in gozdnih rezervatov za ohranjanje narave v Sloveniji in širše, Pogled na gozdne rezervate z vidika izvajanja javne službe ohranjanja narave ter Pogled na gozdne rezervate z vidika varstva ptic v Sloveniji.

Delavnico organizirata Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF in Ministrstvo za okolje in prostor. 

Vabilo.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava