Skip to main content

Visoka udeležba na dogodkih za lažje izvajanje PUN 2023-2028

V januarju je Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) s podporo projekta LIFE-IP NATURA. SI izvedlo pet predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN). Dogodkov, ki jih je MNVP organiziral v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in drugimi pristojnimi organizacijami, se je udeležilo več kot 500 udeležencev iz različnih institucij iz cele Slovenije. 

S sprejemom PUN v oktobru 2023 MNVP začenja z izvajanjem programa za novo programsko obdobje. Za lažje izvajanje so v letošnjem letu organizirali pet dogodkov za odgovorne nosilce ukrepov v PUN, in sicer tematsko za sektorje, ki naslavljajo večino ukrepov PUN: gozdarstvo in upravljanje z divjadjo, kmetijstvo, upravljanje voda in ribištvo, upravljanje prostora (predvsem za občine) ter varstvo narave. Z željo po učinkovitem podajanju informacij in razjasnitvi morebitnih specifičnih dilem odgovornih nosilcev, so dogodke organizirali usmerjeno za vsak sektor posebej. 

Predstavniki MNVP in ZRSVN so skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS), Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direkcijo RS za vode (DRSV) in Zavodom za ribištvo Slovenije (ZZRS) predstavili PUN s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje. V razpravi so udeleženci naglasili velik pomen komunikacije in razumevanja med vsemi deležniki, vključenimi v postopke na področju varstva narave. Dogodke so udeleženci tako tudi izkoristili za izmenjavo informacij in izkušenj med strokovnjaki različnih sektorjev ter med pripravljavci strateških dokumentov in tistimi, ki poznajo stanje na terenu.

V Sloveniji je veliko dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000

Del vsakega dogodka je bil namenjen tudi predstavitvam dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000. Posamezne primere so predstavili sodelavci ZGS, ZRSVN, zavodov KGZS, DRSV, ZZRS, občin in upravljavcev zavarovanih območij. Veliko predstavljenih dobrih praks je bilo izvedenih v projektih, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in programa LIFE. 

Predavatelji so poudarili pomen dobrega sodelovanja med sektorjem varstva narave in drugimi ključnimi deležniki ter iskanja skupnih rešitev, s katerimi lahko pripomoremo k ohranjanju in izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij. Poleg konkretnih ukrepov na terenu so izpostavili tudi pomen komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki prispevajo k trajnosti izvedenih ukrepov za ohranjanje narave.

Vse predstavitve z dogodkov so zbrane na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava