Skip to main content

Vlada zagotovila sredstva za ohranjanje mokrišča v Strunjanu


Vlada je dne 13. 4. 2021 na seji odbora za gospodarstvo sprejela sklep, s katerim namenja več kot 1,2 milijona evrov za preprečitev negativnih vplivov na mokrišče v Krajinskem parku Strunjan.

Razlog za izvedbo projekta so ukrepi (nadvišanje nasipov), potrebni za preprečitev negativnih vplivov na mokrišča in ohranitev biodiverzitete mokrišč, s tem pa ohranitev njihove vloge, ki jo imajo kot območja Natura 2000 pri blaženju podnebnih sprememb (naravni shranjevalec ogljika, porabnik ogljikovega dioksida, zmanjševalec tveganj zaradi vplivov ekstremnih dogodkov in zmanjševalec vplivov naraščajoče morske gladine).

Mokrišča (Strunjanske soline s Stjužo), kot del omrežja Natura 2000, so zaradi pričakovanih vplivov podnebnih sprememb ena od najbolj ranljivih območij. Obenem imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju ekosistemskih storitev za širše naravno in človekovo bivalno okolje.

Dvigovanje morske gladine kot posledica podnebnih sprememb je skupaj z antropogenim vplivom pomemben faktor krčenja obalnih mokrišč - območij, ki so na stičišču morja in kopnega. To ima pomembne posledice za številne organizme, tudi za ptice, ki na teh območjih gnezdijo. Brez ustreznih ukrepov lahko nekatere ptice s teh območij v celoti izginejo.

(Sporočilo s seje odbora Vlade).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava