Skip to main content

Vse več dreves na Goričkem primernih za škrlatnega kukuja

V Krajinskem parku Goričko so septembra pregledali 120 dreves, ki so jih v letu 2021 obročkali, tako da bi se posušila in s tem nudila življenjski prostor hrošču škrlatnemu kukuju. Več kot 60 odstotkov obročkanih dreves se je posušilo in tako postalo potencialni življenjski prostor za škrlatnega kukuja.

Škrlatni kukuj živi pod lubjem starejših odmrlih stoječih ali ležečih dreves, kjer se hrani z manjšimi nevretenčarji. V projektu Gorička krajina so strokovnjaki za hrošče pregledali izbrana območja na Goričkem in v 8 od 23 območij našli odrasle hrošče ali njihove ličinke. Z namenom povečanja deleža odmrlih dreves so v Krajinskem parku Goričko spomladi 2021 na območju Nature 2000 obročkali 120 dreves. Tako so vzpostavili habitatna drevesa, ki bodo prepuščena naravnemu razvoju in bodo s tem postala potencialni življenjski ali prehranjevalni prostor različnih vrst gliv, hroščev, ptic in netopirjev. Drevesa so označili z rdečimi oznakami v obliki hrošča.

V prvi polovici septembra 2023 so sodelavci Javnega zavoda Krajinski park Goričko pregledali vseh 120 dreves. Več kot 60 odstotkov dreves se je v dveh letih in pol po obročkanju posušilo, kar se kaže na osutosti listov v krošnjah. Nekatera drevesa so uspela rano od obročkanja zarasti in rastejo naprej.

Več o pregledu obročkanih dreves na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava