Skip to main content

Vsi partnerji aktivni pri oblikovanju komunikacijske strategije za Naturo 2000 v Sloveniji

Projektni partner Zavod Štirna je v oktobru in novembru 2019 izvedel tri delavnice za pripravo komunikacijske strategije. Na delavnicah so sodelovali vsi projektni partnerji. S komunikacijsko strategijo so se partnerji med drugim poenotili glede posnetka stanja, opredelitve ciljev, deležnikov, ključnih sporočil ter komunikacijskih aktivnosti. Za doseganje učinkovitosti pri izvajanju je bilo izjemnega pomena povezovanje med potrebami varstva narave in načrtovanjem komuniciranja.

Na prvi delavnici (potekala je 3. oktobra 2019) so se udeleženci seznanili s posnetkom stanja, z organizacijo komuniciranja v projektu in strukturo oblikovanja ciljev. Predstavili smo podroben posnetek stanja, ki vsebuje pregled zakonodaje, pregled vsebine predpisov, vsebine sporočil medijskih objav Nature 2000 in odgovore izvedenih strukturiranih intervjujev. Partnerji so s svojim znanjem in izkušnjami dopolnili posnetek stanja. V delavniškem delu smo participativno oblikovali komunikacijske cilje, seznam deležnikov in prvi osnutek ključnih sporočil.

Druga delavnica (11. oktobra 2019) je prvo nadgradila z obravnavo strateških usmeritev, ključnih sporočil, pregledom komunikacijskih aktivnosti in obravnavo nekaterih odprtih vprašanj s prve delavnice (npr. raba ustrezne terminologije, primeri sistemskega komuniciranja Nature 2000). Pomemben del delavnice je bil namenjen tudi povezovanju med konkretnimi izzivi varstva narave in komuniciranjem.

 V začetku novembra 2019 (8. 11. 2019) je bila na pobudo projektnega partnerja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija izvedena še dodatna, tretja delavnica, ki je temeljila na rezultatih prvih dveh delavnic. Bolj poglobljeno smo na tej delavnici obravnavali še sodelovanje med projektnimi partnerji, tako na državni kot lokalni ravni (pilotna območja), ter o nadgradnji že sedaj dobre komunikacije Nature 2000.

Vseh treh delavnic za pripravo komunikacijske strategije se je udeležilo 89 sodelavcev v projektu LIFE Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji iz 15 partnerskih organizacij. S sodelovanjem in aktivnim delom udeležencev smo oblikovali komunikacijsko strategijo, ki bo prispevala k učinkovitemu upravljanju Nature 2000.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava