Skip to main content

Vsi si želimo, da gre naravi dobro

150 sekund utripa narave v gibljivih slikah

Prvi predstavitveni video Živim z Naturo 2000 nas popelje skozi jesensko bogastvo in barvitost narave na treh pilotnih območjih LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Projekt vodi Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s 14 partnerji, sofinancira ga Evropska unija. Partnerji s področij varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in vodarstva krepijo sodelovanje med različnimi sektorji in deležniki za izboljšanje upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. 

V vsakem letnem času narava ustvarja izjemne podobe. To jesen smo pokrajinsko pestrost na pilotnih območjih Štajerske, Kamniško-Savinjskih Alp in Grintavcev ter Slovenske Istre ujeli v dobrih 150 sekund utripa narave, ki sodi pod okrilje največjega naravovarstvenega omrežja na svetu, Nature 2000. 

Scenarij so ustvarili v Zavodu Štirna, strokovno vodenje po območjih Nature 2000 so izvedli strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave. Produkcija in postprodukcija je delo filmskega studia Slabescene. V Zavodu Štirna so v sodelovanju s partnerji v projektu LIFE-IP NATURA.SI v tem letu pripravili že osem kratkih spletnih videov, ki prispevajo k boljšemu razumevanju strokovnega dela in učinkovitejšemu sodelovanju pri upravljanju območij Nature 2000.


 

Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo upravljali z naravo. To smo opredelili z enotno zakonodajo v Evropski uniji.

V predstavitvenem videu Živim z Naturo 2000, ki prikazuje jesensko pokrajino treh pilotnih območij projekta LIFE-IP NATURA.SI, predstavljamo pestrost narave, ki smo jo Slovenci oblikovali in ohranili skozi generacije.

Reka Dravinja skupaj s pritoki predstavlja pomemben del pilotnega območja Štajerska. Je eden redkih nižinskih vodotokov severovzhodne Slovenije, ki oblikuje tipične rečne okljuke in ima ohranjeno obrežno vegetacijo. Prav tako v dobrem stanju je tudi njen levi pritok Ličenca. Zaradi rednega poplavljanja so se tako v dolini Ličence kot tudi v Dravinjski dolini razvili mokrotni travniki. Tu so prisotni tudi številni ribniki, njihova obrežna vegetacija pa se v tem letnem času obarva zlato-rumeno. Najvišji vrh tega pilotnega območja predstavlja Boč, ki ga nekateri imenujejo tudi štajerski Triglav. Znan ni le po rastišču velikonočnice, temveč tudi po značilnostih osamelega krasa, kot so npr. vrtača in kraški izviri.
 
Skrajni jugovzhodni del alpskega sveta obsega pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. Ima zelo pestro geološko in geomorfološko sestavo površja. Tu lahko občudujemo  gorske verige z vrhovi, ledeniške doline in planote, iglaste gozdove, ruševje, apnenčaste pode, melišča, alpske trate in vegetacijo skalnih razpok. Prvi letošnji sneg je že sredi septembra pobelil najvišje vrhove, ki segajo prek 2.500 metrov nadmorske višine. Najbolj splošno prepoznavni elementi tega območja so sestoji mešanih gozdov, ki so jeseni najbolj pisano obarvani.

Na skrajnem jugozahodu Slovenije nad slovensko-hrvaško mejo se razprostira mediteransko pilotno območje Istra. Osrednja vodna žila je reka Dragonja, ki jo obdaja gričevnato območje z ozkimi rečnimi dolinami in grapami. Jesensko deževje pogosto napolni strugo Dragonje, ki je od pozne pomladi do jeseni pogosto izsušena. Nad strugo največje primorske reke se dvigujejo strme stene klifov iz fliša, ki je značilen za celotno slovensko obalo. Slovenija je prav na tem pilotnem območju ena najbolj severnih točk naravnega življenjskega prostora progastega goža, ene največjih nestrupenih kač. 

Izobraževanje in razumevanje Nature 2000 je ključnega pomena za učinkovito upravljanje, zato je v projektu pomemben del nalog namenjen nacionalnim komunikacijskim akcijam, spletnemu komuniciranju (na spletnem mestu natura2000.si in na družabnih omrežjih) in komunikacijskemu usposabljanju sodelavcev Nature 2000 v pilotnih območjih.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava