Skip to main content

Vzpostavili kontrolirano rastišče za ohranjanje redke rastlinske vrste močvirski meček

V pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci projekta LIFE-IP NATURA.SI so pri varstvu močvirskega mečka združili moči naravovarstveniki in kmetovalci. Gre za redko rastlino in vrsto Nature 2000, ki jo v Sloveniji najdemo le na območju Alp v sredogorju ter v posameznih populacijah na Krasu in v Beli Krajini. Z nadzorovano pašo in spremljanjem pojavljanja cvetočih primerkov te rastline bomo v prihodnjih dveh letih pridobili podatke o številčnosti populacije, ki bodo temelj za pripravo učinkovitih ukrepov za njeno nadaljnje ohranjanje.

Zgledno sodelovanje kmetijstva in varstva narave

O biologiji rastline vemo malo, zato sodelavci LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji enemu rastišču posvečajo še posebno pozornost. Pri tem je v veliko pomoč tudi kmet, ki je skupaj s sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI na pašniku z ograjo ločil dve manjši zaplati. Ti dve skupaj merita eno desetino hektara in sta bili vzpostavljeni z namenom bolj poglobljenega spremljanja rastišča.

Na teh dveh površinah bo potekal tudi poseben režim košnje z namenom ugotavljanja, kaj rastlini najbolj ustreza. Po prvih dveh letih intenzivnega spremljanja rastišča in prilagojene košnje se bodo strokovnjaki in kmet skupaj dogovorili glede nadaljevanja varstva enega izmed rastišč močvirskega mečka v Sloveniji. V pilotnem območju aktivnosti za ohranjanje močvirskega mečka načrtujejo in izvajajo partnerji Zavod RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod Štirna ter Ministrstvo za okolje in prostor.

O mečkih in še posebej o močvirskem

Mečki imajo v Evropi in Sredozemlju okrog 20 vrst, štiri od njih pa smo do sedaj zabeležili tudi v Sloveniji. Močvirski in ilirski meček sta si zelo podobna in ju običajno po izgledu lahko razločijo le vešči botaniki. Močvirski meček ima posebne zahteve glede rastišč, vendar pa te kljub njegovemu slovenskemu poimenovanju niso vezane na močvirja ali vodo – uspeva na pobočjih sredogorja, kjer se dlje časa zadržuje sneg in imajo poviren značaj. Vendar pa ima rad tudi sonce in potrebuje dobro osončena travišča.
 

Video: Zavod Štirna

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava