Skip to main content

Za raznolikost drevesnih vrst na Jelovici

V projektu JeloviZA je v zadnjem letu potekalo pogozdovanje za obnovo poškodovanih gozdov na Jelovici. Zavod za gozdove Slovenije je na 10 hektarih gozdov Jelovice izvedel sadnjo drevesnih vrst, ki so bolj podobne tradicionalnim vrstam ter odpornejše na ujme in podnebne spremembe. S tem želijo pospešiti obnovo večjih ogolelih površin in povečati vrstno pestrost sestojev na Jelovici, območju Nature 2000.

Jelovico so sprva prekrivali gozdovi jelke in bukve, zaradi različnih dejavnikov pa se je skozi čas povečeval delež smreke, ki danes predstavlja 72 %. Smreka sicer raste hitreje, a je občutljiva na podnebne spremembe,. Monotonost drevesne vrste je problem predvsem ob pojavu lubadarja in ob naravnih nesrečah. Z ohranjanjem raznolikosti drevesnih vrst gozdovom vračajo tradicionalno sestavo in omogočajo večjo prilagodljivost na podnebne spremembe. 

Obnova 20 hektarov gozda poteka primerjalno. Na 10 hektarih so zasadili nove sadike dreves, na drugih 10 hektarih pa zaščitili obstoječe mlado drevje pred divjadjo. Tako bodo pridobili uporabne podatke, kako učinkovito se gozdovi Jelovice obnavljajo samostojno in kako s sadnjo drevesnih vrst prispevajo k hitrejšem obnavljanju. 

Za zaščito pred divjadjo so uporabili tri vrste zaščite: lesene ograje, tulce in premaze. Ob tem pa kontrolno ploskev pustili tudi brez zaščite. Z monitoringom sadik so že začeli, nadaljevali pa bodo še v jesenskih mesecih. S tem bodo pridobili uporabne podatke o tem, katere zaščite so se izkazale za bolj učinkovite. Več informacij na tej povezavi

Partnerji projekta JeloviZA so CIPRA Slovenija, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Železniki in Cipra International.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava