Skip to main content

Začetek odstranjevanja odpadkov iz udornice Ravnica

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA - Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera so v začetku leta pričeli s čiščenjem kraške udornice Ravnica. Po mnenju krasoslovca dr. Mitje Prelovška z Inštituta za raziskovanje krasa gre za največje čiščenje jame v Sloveniji.

Kraška udornica Ravnica pri naselju Juršče je bila od 70. let prejšnjega stoletja ena izmed »uradnih« deponij odpadkov, v katero so organizirano vozili odpadke z območja Pivške kotline. Ravno zato je tudi ena od najbolj onesnaženih, strokovnjaki z Inštituta za raziskovanje krasa (IZRK) pa ocenjujejo, da je v Sloveniji onesnaženih približno 2.500 jam.

Izvajalec del podjetje PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o. odpadke v udornici odstranjuje strojno z manjšim bagrom, odpadke nato s pomočjo žerjava dviga na površje, kjer jih po grobem sortiranju odlagajo v zabojnike, te pa sproti odvažajo v Center za ravnanje z odpadki Suhadole. Pri tehnično in organizacijsko zahtevnem odstranjevanju odpadkov IZRK sodeluje pri izvedbi čiščenja, izvaja strokovni nadzor in spremlja potek čiščenja ter količine odstranjenih odpadkov.

Več o akciji na tej povezavi.

 


Odstranjevanje odpadkov iz udornice Ravnica (Foto: Arhiv Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava