Skip to main content

Zaključek projekta EIP VIVEK

V sredo, 6. decembra 2023, je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal zaključni strokovni posvet projekta Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) VIVEK. V triletnem projektu Kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah v Sloveniji so razvili in preizkusili ukrepe za izboljšanje stanja ogroženih vrst ptic kmetijske krajine, divjih opraševalcev in traviščnih habitatnih tipov. 

V projektu EIP VIVEK je šest organizacij in sedem kmetijskih gospodarstev od leta 2021 razvijalo nove ukrepe za izboljšanje gnezditvenih in prehranjevalnih razmer za izbrane vrste ptic kmetijske krajine ter izboljšanje pogojev za opraševalce. Prizadevali so si določiti tudi prakse za izboljšanje ohranitvenega stanja travniških habitatnih tipov s preskusom kmetijskih praks na travinju in njivah na kmetijskih gospodarstvih, ki se nahajajo predvsem na nižinskih območjih Slovenije. Rešitve so vključili tudi v Strateški načrt Skupne kmetijske politike, kjer so od leta 2023 dalje dostopne finančne podpore za kmetijska gospodarstva, ki želijo te ukrepe izvajati v različnih slovenskih regijah.

Več o projektu si lahko preberete v izjavi za medije ob zaključku projekta na tej povezavi.

Partnerji projekta EIP VIVEK: E-ZAVOD (vodilni partner), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Jeruzalem SAT, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Ptuj, Kmetija Filo, Kmetija Temlin, Kmetija Hujs, Kmetija Metličar, Kmetija Tancek, Kmetija Šteblaj, Občina Ormož.

Projekt je bil financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 - Okolje in podnebne spremembe. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava