Skip to main content

ECO-SMART Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA2K (Interreg)Projekt je del programa Interreg Slovenija Italija, prednostna os 3, Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov.

Splošni cilj projekta: Prispevati k ohranitvi biorazličnosti območij Natura 2000 ITA-SLO na osnovi razvoja in pilotne uporabe metod ESS/PES za sestavo načrtov za prilagoditev klimatskim spremembam. Projekt prispeva k cilju CO23 z vzpostavitvijo skupnega prilagodljivega in prenosljivega sistema ESS/PES z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zaščito biorazličnosti s pilotnimi posegi, tečaji in delavnicami o ESS in PES in posegi za kapitalizacijo v sklopu regijske zakonodaje.

Povzetek projekta: EU je poudarila strateško vlogo zaščite ekosistemov pri blažitvi posledic klimatskih sprememb, hkrati pa podčrtala odpornost območij. Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega nadzora klimatskih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov, ki bi preprečili negativne učinke, ki ogrožajo kakovost biorazličnosti na območjih Natura 2000 v regijah, vključenih v program ITA-SLO. Splošni cilj projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na medregijski ravni ekonomsko izvedljivost financiranja dejanj za zaščito biorazličnosti na območjih Natura 2000 s pilotno uvedbo plačilnih sistemov za ekosistemske storitve (PES). ECO-SMART bo nudil:

  • okvirje, ki bodo omogočili ocenjevanje občutljivosti na klimatske spremembe zadevnih območjih Natura 2000;
  • načrte za prilagoditev, katerih trajnost bodo zagotovili modeli PES v 2 pilotnih izvedbah v ITA in 1 izvedbi v SLO na območjih iz omrežja Natura 2000;
  • obsežno širjenje usklajenih postopkov za uporabo pristopov Storitve ekosistemov (ESS) in metod PES pri načrtovanju ohranjevanja biorazličnosti na območjih Natura 2000.

Glavni rezultati: Posegi, ki predstavljajo odziv in prilagoditev na klimatske spremembe, zahtevajo znatne tehnična in gospodarska sredstva. Javne oblasti, soudeležene pri projektu, morajo zaradi svoje institucionalne vloge voditi te procese, čeprav razpolagajo z omejenimi sredstvi. ECO-SMART si zastavlja kot namen olajšati potek tega postopka in pripomoči k ohranitvi območij Natura 2000. Predvidevamo, da bomo prispevali k ohranitvi območij: IT 3250033 – Laguna di Caorle – izliv Tilmenta, IT 3250040 – izliv Tilmenta, IT 3250041 – Zumelle Valli di Bibione v deželi Veneto (z gozdovi črnega bora, hrasta, Erica carnea, Rhamnus saxatilis, Epipactis atropurpurea), SIC Cavana IT3330007 (naravni biotipi “močvirje Cavana” in “izvir Schiavetti”) v FJK, Škocjanski zatok in reka Rižana SI5000008 (250 različnih vrst ptic, kar je več kot 60% vrst cele Slovenije; prisotnost halofitnih rastlin).


Tehnični rezultati so:

  • podatkovna baza za ESS (opis, ocenjevanje in kartiranje) (model MAES) ter za učinke klimatskih sprememb (v skladu z orodjem EU CLIMATE-ADAPT);
  • analiza učinkovitejših PES za financiranje ukrepe za prilagajanje klimatskim spremembam v projektnih območjih Natura 2000;
  • vrsta postopkov ESS/PES/prilagajanje in vodila, ki bi bila po potrebi prenosljiva na druga območja Natura 2000 ;
  • sistem, usklajen med ITA in SLO, za odzivanje na učinke klimatskih sprememb na ekosistemih;
  • CV s tem v zvezi ;
  • 3 pilotne uporabe metod PES za lažje udejanjanje prilagoditvenih ukrepov;
  • start up 3 prilagoditvenih načrtov za zaščito območij Natura 2000 (eden za vsako regijo).

Poleg Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper pri projektu sodelujejo še Dežela Benečija, Občina Tržič, Univerza v Padovi in
Regionalni razvojni center Koper.

Začetek projekta:  1. februar 2020
 

Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava