Skip to main content

Komuniciranje nevladnih organizacij (2005) - Razpis MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2005 na podlagi javnega razpisa sofinanciralo naslednje projekte nevladnih organizacij:

 1. Omrežje Natura 2000 Kočevsko – Kolpa kot prednost ali ovira (Gozdarsko društvo Medved, Kočevje)
 2. Ohranitev koconogih kur v Dinaridih (Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov-Dinaricum, Ribnica)
 3. Določanje pomembnih habitatov vrst Nature 2000 v gozdovih (Gozdarsko društvo Medved, Kočevje): zgibanka 1. del (pdf, 1,2 mb) , zgibanka 2. del (pdf,  733 kb)
 4. Izziv Nature 2000 v lokalnem okolju (Društvo za okoljevarstveno vzgojo v Evropi-DOVES, Portorož)
 5. Habitatni tipi ob Muri – tabor (Društvo Tabrih, Ljutomer)
 6. Jovsi, odprta vrata v naravo, Kapele 2005 (Turistično društvo Kapele, Kapele)
 7. Gozdna učna pot in ureditev doline Drage – faza 1. (Turistično društvo Bober Ig, Ig)
 8. TV spoti "Tvoja narava" (UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana)
 9. Strategija razvoja na območjih Natura 2000 – primer Radenskega polja (Inštitut za fizikalno biologijo, Grosuplje), zgibanka Radensko polje (pdf, 912 kb)
 10. Natura 2000 in EU – nova priložnost za vas (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Ljubljana)
 11. Načrt interpretacije za območje Natura 2000 - Krajinski park Sečoveljske soline (KPSS) (Ornitološko društvo Ixobrychus, Koper) 
 12. Promocija Nature 2000 v KP Kolpa (TD Poljanska dolina ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi)
 13. Kraška Pliska in Natura 2000 (Razvojno društvo Pliska, Dutovlje)
 14. Netopirji v omrežju Natura 2000 (Slovensko društvo za preučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana); zloženka Netopirji - sosedje v stiski (pdf, 639 kb),
 15. Predstavitev omrežja Natura 2000 prebivalcem na območju Pohorja, Kobanskega in Kozjaka (Društvo študentov biologije, Ljubljana)
 16. Dejavnosti društev je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi javnega razpisa.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava