Skip to main content

Komunikacijska podpora Naturi 2000 (TF)

Projekt je bil pretežno financiran s sredstvi Evropske unije, programa Prehodni vir.

Cilji projekta:

 • Splošna prepoznavnost ekološkega omrežja Natura 2000,
 • Uvrščanje ohranjanja biotske raznovrstnosti med ključne razvojne priložnosti Slovenije,
 • Opremljena in usposobljena mreža komunikatorjev,
 • Pripravljenost deležnikov na sodelovanje pri ohranjanju biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000.

 

Naloge izvajalca:

 • Raziskava odnosa javnosti do Nature 2000,
 • Priprava predstavitve dobrih praks upravljanja z območji Natura 2000,
 • Priprava strategije komuniciranja,
 • Izdelava načrta akcije komuniciranja,
 • Izvedba akcije komuniciranja,
 • Predlog za vzpostavitev trajnosti komuniciranja na nacionalni ravni,
 • Oblikovanje predlogov za nadgradnjo spletnega mesta Natura 2000,
 • Merjenje učinkov akcije komuniciranja,
 • Usklajevanje z skupino naročnika,
 • Intervjuji s ključnimi deležniki,
 • Priprava strategije komuniciranja s predstavniki zakonodajne in izvršilne oblasti,
 • Izdelava načrta akcije komuniciranja,
 • Svetovanje naročniku pri izvajanju komuniciranja.

 

Opremljena in usposobljena mreža komunikatorjev:

 • Evidentiranje potreb komunikatorjev po znanjih in promocijskih materialih,
 • Priprava usposabljanja in izdelava priročnika (pogajanja , krizno komuniciranje, nastopanja v javnosti, participativno načrtovanje, delo v timu, moderiranje),
 • Izdelava priročnika o pogostih vprašanjih in odgovorih o Naturi 2000,
 • Izvedba usposabljanja komunikatorjev,
 • Oblikovanje predlogov za nadgradnjo biltena e-Natura za potrebe komunikaciranja med vsemi vpletenimi v Naturo 2000,
 • Oblikovanje predlogov za motiviranje deležnikov za sodelovanje pri upravljanju z območji Natura 2000,
 • Oblikovanje promocijskega paketa za komuniciranje Nature 2000.

 

Komunikacijska podpora Naturi 2000 v Sloveniji 2006-2007 - brošura, Špela Polak in Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor, 2007

Krepitev implementacije Nature 2000 v Sloveniji – Komunikacijska podpora implementaciji Nature 2000: Končno poročilo, Pristop, 2007 (pdf, 2414 KB)

Communication support to implementation of Natura 2000 - Final Report, Pristop, 2007 (pdf, 163 KB)

Priročnik za komunikatorje Nature 2000, Pristop, 2007 (pdf, 351 KB)

Komunikacijska strategija za obdobje november 2007 do december 2010, Pristop, 2007 (pdf, 247 KB)

Medijska potrošnja v odnosih z javnostmi? Natura 2000 v Sloveniji - Mateja Vohar in Špela Polak, referat, 2007 (pdf, 1173 KB)

Projektna naloga, 2006 (pdf, 101 kb) - angleški jezik

Prijava projekta, 2004 - angleški jezik

Izvajalec: Pristop d.o.o., ki ga je vodil konzorcij podjetij.

Za komunikatorje je bila kupljena tudi računalniška oprema.

Projekt je zaključen.

 

Slovensko društvo za odnose z javnostmi je 23. oktobra 2008 podelilo nagrade Prizma za najboljše komunikacijske programe. Med nagrajenci je tudi projekt »Komunikacijska podpora Naturi 2000 v Sloveniji«. Žirija je v obrazložitvi nagrade Prizma zapisala: »Javna komunikacijska kampanja Natura 2000 je ena od večjih javnih kampanj, ki je potekala nedavno v javnem sektorju in je s svojo strokovno naravnanostjo ter doseženimi rezultati dosegla ne samo strokovno, temveč tudi profesionalno prepoznavnost. Projekt je primer dobro načrtovane in izvedene javne kampanje, katerega rezultati izkazujejo tudi komunikacijsko odličnost."

Projekt je vključen v zbornik Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi II. (Slovenian Public Relations Theory and Practice II), Ljubljana, 2014.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava