Skip to main content

Projekt BANAP: Balance for Nature and People (Interreg SI-AT)

Cilj čezmejnega projekta BANAP je ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah. V projektu bodo pripravili priročnik in akcijski načrt za biotsko raznovrstnost, s konkretnimi ukrepi – obravnavanimi in ovrednotenimi v pilotnih akcijah. Na podlagi izvedenih ukrepov v pilotnih akcijah bodo pripravili predloge rešitev za ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah in širše.

V Sloveniji projektno območje obsega traviščne habitate na območju Pece in Uršlje gore (Natura 2000 območje Peca in Grintovci), kjer bodo z različnimi aktivnostmi ohranjali travišča. 
Številne projektne aktivnosti so namenjene tudi izobraževanju otrok in odraslih o pomenu travišč. 
 

Tehnični podatki:

Trajanje projekta: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Skupna vrednost projekta: 572.143,55 EUR

Vodilni partner: Kärntner Biosphärenparkfonds Nockberge

Slovenski partnerji: 
-    Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor
-    Občina Črna na Koroškem

Avstrijski partnerji: 
-    Regionalmanagement Burgenland
-    Naturschutzbund Österreich, Landesgruppe Steiermark

Kontakt: ZRSVN OE Maribor, Lenka Stermecki

Povezava do opisa projekta
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava