Skip to main content

Projekt LIFE URcA PROEMYS: Urgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italy and Slovenia (LIFE)

Cilj projekta LIFE URcA PROEMYS (Urgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italy and Slovenia) je izboljšanje stanja populacij močvirske sklednice (Emys orbicularis) v Italiji in Sloveniji. Aktivnosti projekta vključujejo:

  • izboljšanje življenjskega prostora močvirske sklednice na izbranih območjih: na 30 lokacijah v skupni površini 9 hektarov bodo obnovili mokrišča, barja, rečne prostore, gozdna območja in poplavne ravnice. Obnove bodo pripomogle tudi k ohranjanju drugih vrst dvoživk in plazilcev.
  • odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst želv na izbranih območjih,
  • ponovno naselitev močvirske sklednice na vsaj 13 izbranih območij za ohranitev genetske pestrosti naravnih populacij,
  • pripravo celovitega načrta upravljanja za ohranjanje italijanskih in slovenskih populacij sklednic, ki bo vključeval tudi dolgoročen načrt spremljanja populacij močvirske sklednice, ter
  • ozaveščanje splošne javnosti, deležnikov in lokalnih skupnosti na projektnem območju za ohranjanje močvirske sklednice in o grožnjah, ki jih predstavlja izpust invazivnih vrst v naravo.

Trajanje: oktober 2022 - september 2027. 

Partnerji: WWF Italija (vodilni partner), Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Costa Edutainment S.p.A., Università di Pisa, Centro Studi BioNaturalistici Srl, Parco Lombardo Valle del Ticino, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità’ Emilia centrale, Soline Pridelava soli d.o.o. in Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev programa LIFE. Skupna vrednost projekta znaša 4.775.680 EUR (višina sofinanciranja EU je 60 %). 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava