Skip to main content

Projekt LIFE za sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb - LIFE SySTEMiC (LIFE)

Učinki podnebnih sprememb so vidni tudi v evropskih gozdovih, v sredozemskem območju naraščajoče temperature in vse pogostejše ujme (nevihte, vročinski udari, daljša sušna obdobja) ogrožajo gozdne ekosisteme in postavljajo nove izzive trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.
Genetska raznolikost pomaga gozdovom pri njihovem prilagajanju na podnebne spremembe. Prav genetski viri so osnova dolgoročnih evolucijskih procesov, ki ohranjajo prilagoditveni potencial gozdov na spremembe v okolju.

Cilj projekta LIFE SySTEMiC (sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb) je uporaba „orodja“ genetske pestrosti za zaščito gozdov pred podnebnimi spremembami. Osnovna ideja je: večja kot je genetska raznolikost dreves v gozdu, večja je verjetnost, da bodo nekatera drevesa imela genetske značilnosti, zaradi katerih bodo bolj prilagodljiva na podnebne spremembe, s tem pa se bo povečala odpornost in prilagodljivost gozdnega sistema.
Partnerji projekta bodo raziskali povezavo med gospodarjenjem z gozdom in genetsko raznolikostjo za osem vrst gozdnih dreves v treh evropskih državah (Hrvaška, Italija, Slovenija), da bi prepoznali gozdnogojitvene sisteme, ki ohranjajo visoko stopnjo genetske raznolikosti. Razvili bodo inovativni genetski biodiverzitetni gojitveni model (Genetic Biodiversity and Silvicultural model (GenBioSilvi), ki temelji na kombinaciji napredne krajinske genomike, uporabne genetike in gozdnogojitvenih modelov za podporo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Znanje o tej metodi bodo nato širili po Evropi ter prenesli njeno uporabo v gozdarsko prakso.
Eden od sklopov projekta se posveča biotski raznovrstnosti gozdnega ekosistema in modeliranju.

Glavni uporabniki bodo lastniki gozdov, upravljalci gozdov, državni, regionalni in lokalni gozdarski uradi, akademske in raziskovalne ustanove, institucije za certificiranje gozdov ter vse institucije in organizacije, ki sodelujejo pri varstvu gozdov in ohranjanju biotske pestrosti.
Pričakujejo, da bo projekt vplival 225 ha gozdov na Hrvaškem ter v Italiji in Sloveniji. Šest demonstracijskih ploskev je v južnem delu Slovenije. 

Projekt LIFE SySTEMiC traja pet let in ga bodo zaključili avgusta 2024.
Med partnerji sta iz Slovenije dva: Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije.

Spletna stran projekta

 

Logotip LIFE finančnega mehanizma
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava