Skip to main content

Projekt Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije začenjata z izvajanjem novega projekta Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih. Aktivnosti, ki jih bodo izvajali v letih 2022 in 2023, so financirane iz Sklada za podnebne spremembe. 

Projekt Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih nadgrajuje rezultate projekta LIFE ARTEMIS, v okviru katerega se je začelo intenzivno delo na področju varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Aktivnosti projekta so:

  • razvoj metod zatiranja za izbrane vrste, 
  • priprava karte ogroženih območij, 
  • priprava normativov za izbrane metode zatiranja,
  • priprava podlag za vključitev problematike v sistem gozdarskega načrtovanja,
  • priprava izobraževalno gradivo za gozdarske strokovnjake in za lastnike gozdov, 
  • izobraževanje in osveščanje javnost o pomenu varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin preko medijev.

Partnerja projekta sta Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Z izvajanjem aktivnosti dvoletnega projekta so začeli septembra 2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava