Skip to main content

Upravljanje močvirskih habitatov za ohranjanje vodnih ptic presihajočih jezer - LIFE Tršca (LIFE)

Glavni cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera.

V ta namen bodo partnerji projekta:

  • uvedli nove in prenovili stare kmetijsko-okoljske ukrepe, ki spodbujajo spremembe obstoječih kmetijskih praks košnje in so podlaga za izplačilo kmetijskih subvencij lastnikom zemljišč na presihajočem Cerkniškem jezeru,
  • izvajali aktivnosti za ohranjanje najpomembnejših močvirnih zemljišč ter spremljali in vrednotili spremembe v tem habitatnem tipu,
  • odstranjevali odmrlo biomaso in iskali tržne priložnosti za njeno uporabo,
  • obnovili gnezditveni habitat race kostanjevke in rjavovratega ponirka in omilili motnje med njunim gnezdenjem in prezimovanjem,
  • uredili promet ob Cerkniškem jezeru z izgradnjo parkirišča na Gorenjem Jezeru in postavitvijo nove prometne infrastrukture,
  • opravili niz strokovnih raziskav in analiz z različnih področij, nujno potrebnih za resno strokovno delo in ustrezen management z zemljišči na Cerkniškem jezeru,
  • informirali, obveščali in izobraževali širšo javnost s posebnim poudarkom na aktivnostih in dogodkih za otroke in mladostnike.

Trajanje projekta: od 01. september 2023 do 31. december 2029

Partnerji projekta: Notranjski regijski park (vodilni partner projekta), Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz programa LIFE ter Ministrstvo za naravne vire in prostor. Vrednost projekta je 5.163,524 EUR, od tega sofinanciranje EU 3.872,643 EUR.

Kontraktna oseba: Ana Gabrejna Fajdiga 

Spletna stran projekta

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava