Skip to main content

VEZI NARAVE (Interreg)

VEZI NARAVE predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi, ki jo ima narava za dobrobit ljudi.

Namen projekta je izboljšati življenjski prostor tarčnih vrst na Natura 2000 območjih Sotle, Kolpe in Radenskega polja v Sloveniji ter  NP Risnjak in kanjona Kamarčnik na Hrvaškem.  Dvigniti želijo raven ohranjenosti življenjskega prostora vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka in dvoživk z vzpostavitvijo trajnostnih struktur za dolgoročno ohranjanje biotske pestrosti.

V projekt bodo vključeni številni deležniki. Lokalno prebivalstvo, lastnike parcel in učitelje bodo vabili na inovativni izobraževalni program, ki bo posameznikom približal prakso upravljanja v območjih Natura 2000.

Vzpostavili bodo centra narave Šica na Radenskem polju ter Sotla v Rogaški Slatini, kjer bodo notranji prostori namenjeni interpretaciji narave. Na območju naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli bodo uredili interpretacijsko dostopno točko.

 

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 do 28. 2. 2021

Vodilni partner je Občina Grosuplje, projektni partnerji iz Slovenije pa Zavod RS za varstvo narave in
Občina Rogaška Slatina.

Vrednost projekta: 2,6 milijona EUR, 85% sofinanciran s strani EU - ESRR (2.170.821,80 €).

Spletna stran. Predstavitev - spletna stran ZRSVN.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava