Skip to main content

Andrej Bibič

Življenjepis

Končal je študij biologije, nato pa delal v raziskovanju, pedagoško in v nevladnih organizacijah (od tega 2 leti in pol v tujini), od leta 2001 naprej pa dela na ministrstvu.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Pri aktivnostih, povezanih z Naturo 2000, sodeluje od njenega začetka. Najprej je delal na procesu opredelitve območij in pripravi predpisov ter vključevanju upravljanja Natura 2000 v programe razvoja podeželja. Nato je delal na vzpostavitvi monitoringa živalskih Natura vrst, prenosu 6. člena Direktive o habitatih (presoje sprejemljivosti) v slovenski pravni red ter v sistem urejanja prostora in graditve, nato pa še na financiranju Nature 2000. Koordiniral je pripravo programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-13, kot vodja LIFE+ projekta »SI Natura 2000 upravljanje« pa še za obdobje 2014-20.
Dela tudi na sistemu ohranjanja živalskih vrst (Natura 2000 je način ohranjanja območij, pomembnih za ohranjanje življenjskih prostorov ogroženih živalskih vrst), še posebej selitvenih vrst, ki so predmet mednarodnih sporazumov varstva narave (Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali in njenih hčerinskih sporazumov ter Mednarodne komisije za kitolov).

Zanimivosti:

  • V prostem času se sprošča v naravi (tako kot tretjina Slovencev) ter jo vedno znova odkriva in doživlja, tako v Sloveniji kot drugje po svetu.
  • Že od leta 1987 je navdušen nad računalniško obdelavo podatkovnih baz, ki mu še vedno pomembno olajšuje vsakodnevno delo, tako v službi kot doma, v zadnjem desetletju pa so se temu pridružili še prostorski portali in programi.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava