Skip to main content

Andrej Hudoklin

Življenjepis

Končal je študij biologije. Leta 1986 se je zaposlil na Zavodu za naravno in kulturno dediščino Novo mesto, predhodniku Zavoda RS za varstvo narave, in se začel posvečati problematiki varstva narave na Dolenjskem.

Posebno pozornost je namenjal ogroženim živalskim vrstam (beli in črni močeril, močvirska sklednica, kosec, srednji detel, črnočeli srakoper, čebelar, bober) in njihovim življenjskim prostorom (Dobrava, Jovsi, glinokopi Zalog, Zijalo, Luknja, Jelševnik, peskokop Župjek, Krakovski gozd, Kočevski rog, Gorjanci).
Objavil več strokovnih in predvsem poljudnih prispevkov ter izvedel predstavitve več naravnih vrednot.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Kot član projektne skupine je sodeloval pri  pripravi območji Natura 2000 za ptice, netopirje, podzemsko favno, človeško ribico, drobnovratnika, močvirsko sklednico in bobra ter se udeležil biogeografskega seminarja za alpsko regijo. Uspešno izvaja komunikacijo Nature 2000 na Dolenjskem in v Beli krajini.

Zanimivosti: 

  • Član več društev v okviru katerih že vrsto let spremlja stanje jam, zatočišča netopirjev, kozače, bele štorklje, kosca, bobra in navadnega polha. Veliko časa namenja tudi naravoslovni fotografiji. 
  • V Dolenjskem listu že vrsto let v stalni rubriki z besedo in fotografijo predstavlja zanimivosti dolenjske narave, uredil je več številk Dolenskega krasa (1987, 1992, 2002) in Dolenskega zbornika (1992, 1997) ter monografijo Kostanjeviška jama (2002). 
  • V okviru projekta LIFE III »Natura 2000 v Sloveniji – Upravljalski modeli in informacijski sistem« je na pilotnem območju Dobrave in Jovsov vodil akcije, ki so pripomogle k izboljšanju ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst kmetijske kulturne krajine in nižinskega gozda.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava