Skip to main content

Andrej Sovinc

Življenjepis

Njegovo strokovno delo združuje izkušnje iz gradbeništva – hidrotehnike (projekti ekološke obnove mokrišč, načrti ureditve nadomestnih biotopov), magistrskega študija varstva naravne dediščine, doktoriral je s  področja sistema zavarovanih območij. Predava na univerzah in visokih šolah v Kopru, Celovcu in Ljubljani. Je ornitolog, avtor več strokovnih člankov in monografije o pticah Slovenije.
Več let je bil zaposlen na Inštitutu za vode Republike Slovenije, deset let je koordiniral evropski akcijski načrt za zavarovana območja pri Svetovni zvezi za varstvo narave (IUCN). Od leta 2012 je evropski podpredsednik IUCN Svetovne komisije za zavarovana območja (WCPA). Med letoma 2002 in 2017 je vodil Krajinski park Sečoveljske soline (tri območja Natura 2000). Sedaj dela kot konzultant za področje načrtovanja, upravljanja in ovrednotenja zavarovanih in območij Natura 2000.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Sodeloval je pri nastajanju obeh programov upravljanja z Natura območji v Sloveniji. Posveča se učinkovitemu upravljanju in pripravi upravljavskih načrtov za Natura območja in njihovi izvedbi. Pripravil in/ali koordiniral je več LIFE in drugih projektov za Natura območja (Kraški rob, Sečoveljske soline, Mura). Vključen je tudi v mednarodno delovno skupino za pripravo metodologije ocenjevanja uspešnosti upravljanja z območji Natura 2000 .

Ključna dela

Zimski ornitološki atlas Slovenije (TZS, 1994); Spoznajmo ptice Sečoveljskih solin (UP-ZRS, Soline d.o.o., 2003), Ptice Ljubljanskega barja (v soavtorstvu z D. Tometom in P. Trontljem, DOPPS, 2005), razstava Narava iz druge roke (v soavtorstvu z V. Juran), scenariji za TV dokumentarne filme o dolini Dragonje in Krajinskem parku Sečoveljske soline.


Zanimivost

Verjame, da so osebnostne lastnosti posameznikov in njihova pripadnost skupini enako pomembne za doseganje skupnih ciljev kot dobro pripravljen načrt.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava