Skip to main content

Gregor Domanjko

Življenjepis

Za študij gozdarstva se je odločil, ker je želel rešiti deževni pragozd. Ni ga rešil, je pa sodeloval pri odkupu pragozda za ustanovitev enega izmed Narodnih parkov v Kostariki.
Od leta 2008 je kot koordinator projektov oz. kot naravovarstveni svetnik zaposlen v javnem zavodu Krajinski park Goričko. Ima izpit za naravovarstvenega nadzornika, ker smatra, da varstvo narave brez aktivnega vključevanja človeka ni mogoče. Pri svojem delu sodeluje z ljudmi iz tujine, ki živijo ali delajo v zavarovanih območjih narave na Evropski zeleni vezi (Green Belt).

Aktivnosti v okviru Nature 2000

V okviru Krajinskega parka Goričko si s pripravo in izvedbo mednarodnih projektov (Interpretator narave, Krajina v harmoniji, GreenNet) na temo varovanja in ohranjanja vrst ter habitatnih tipov na območju Natura 2000 Goričko prizadeva varstvo narave približati različnim deležnikom v prostoru. O naravovarstvenih aktivnostih na Goričkem redno poroča v e-biltenu  Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) za JV Evropo.

Je pobudnik akcije Najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko, s katero želi pri lastnikih travnikov zbuditi večje zanimanje za ohranjanje ekstenzivnih travnikov.

Zanimivosti

Veliko prostega časa namenja različnim ozaveščevalnim in naravovarstvenim akcijam v okviru Pomurske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Sem sodijo ornitološki izleti, predavanja, popisi ptic kulturne krajine in popisi kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Nature 2000 Goričko in Mura, obnova gnezd bele štorklje, nameščanje gnezdilnic in lovilnih prež za zlatovranko ter smrdokavro in predstavitve na stojnicah doma ter v tujini.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava