Skip to main content

Julijana Lebez Lozej

Življenjepis

Je biologinja, ki se je usmerila predvsem v študij ekologije. Leta 1999 je končala magistrski študij s temo naravnih sukcesij. Kot asistentka za gojenje gozdov si je najprej nabirala izkušnje v raziskovalnih in pedagoških vodah, kasneje pa jo je pot odpeljala v državno upravo, kjer dela od leta 1999. Na MOPu je njeno delo povezano z osnovno stroko, saj je vezano predvsem na vsebine varstva narave in biotske raznovrstnosti ter na koordinacijo in svetovanje izvajalcem projektov.

Aktivnosti v okviru Nature 2000:

Kot koordinatorka Phare CBC donacijske sheme je med leti 2003 in 2006 pripomogla k uspešnemu zaključku 11 projektov, ki so v veliki meri vključevali tudi vsebine Nature 2000. Trenutno je odgovorna za področje narave v okviru Life finančnega instrumenta, ki je namenjen sofinanciranju projektov s področja Natre 2000. Sodeluje pa tudi pri vzpostavljanju celovitega spremljanja stanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

Zanimivosti

  • Sodelovala je pri pripravi zakonodaje s področja gensko spremenjenih organizmov
  • V okviru Konvencije o biološki raznovrstnosti je kontaktna oseba za posredovalnico informacij konvencije
  • Vedno bolj verjame, da narave ne moremo prelisičiti in da nas pelje v pravo smer le poznavanje in upoštevanje narave in njenih zakonitosti, vse ostalo so slepe ulice.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava