Skip to main content

Jurij Dobravec

Življenjepis

Čeprav je že od rojstva povezan naravo v kraljestvu Zlatoroga, ki ima danes status narodnega parka, so bile njegove prvotne poklicne zamisli povezane predvsem z matematiko in astronomijo. Študij biologije v Ljubljani je prišel pravzaprav spontano. Prvotno preprosto odkrivanje in vsakodnevna povezanost z naravo se je tako začela nadgrajevati s poglabljanjem v mnoge podrobnosti živih bitij, sprva alg, kasneje največ semenk in mahov, predvsem pa ekosistemov. Spoznanje, da je mogoče dejstva iz narave tudi analizirati in celo matematično prikazovati, je uporabil pri intenzivnem obštudijskem sodelovanju pri raziskavah in monitoringu slovenskih alpskih jezer, ki jih je v tistem času izvajal Oddelek za biologijo.
Sodelovanje z javnim zavodom Triglavski narodni park ga je že v času študija usmerilo v priprave evidenc živih bitij, ki naseljujejo Julijske Alpe, pri čemer se je aktivno spopadel s takrat razvijajočo se računalniško tehnologijo. Kartiranja, digitalna obdelava podatkov, prostorski informacijski sistemi, matrični in mrežni sistemi pristopa do podatkov in podobne dejavnosti so bile veliki večini biologov dokajšnja neznanka. Pri upravnih nalogah v službi na Triglavskem narodnem parku je vedno izhajal iz načela, da kakovostne odločitve lahko temeljijo samo na kakovostnih podatkih in trdnih argumentih. V okviru javnega zavoda je 1998 spodbudil ustanovitev Znanstveno raziskovalne službe, ki je pod njegovim vodstvom delovala do leta 2010. Služba je podatke zbirala in urejala tako, da bi bili strokovni ali splošni javnosti čim bolj razumljivi. Leta 2010 se je zaradi konceptualnih razhajanj z novimi pravnimi razmerami odpovedal službi v TNP.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

S pomočjo uspešnih projektov iz finančnih skladov EU so se s sodelavkami in sodelavci Znanstveno raziskovalne službe Triglavskega narodnega parka usmerjali predvsem v evropsko pomembne vrste in habitatne tipe iz sistema Natura 2000, pridobljeno znanje pa sproti uporabljali pri ozaveščanju javnosti v info središču Triglavska roža na Bledu in na terenu. Takrat so nastali tudi prvi načrti upravljanja za Natura 2000 območja.

Zanimivosti

  • Danes se v zvezi z naravo posveča predvsem naravovarstveni in okoljski etiki, ki jo razume kot temelj vsakršnega naravovarstvenega delovanja. Celovitost posameznikovega ali družbenega odnosa z naravo vidi v vzporednosti in medsebojnem prepletanju naravoslovja, umnega upravljanja in poglobljene etične drže.
  • Na področju kulture se na mednarodni ravni ukvarja s standardi in evidencami podatkovih zbirk kulturne dediščine orgel, prevajanjem velikih podatkovnih zbirk v kakovostno informacijo, z velikim veseljem pa večkrat z improvizacijo na klavirju spremlja nemi film svojega bohinjskega rojaka Janka Ravnika V kraljestvu Zlatoroga, ki je kot prvi slovenski celovečerni film nastal v Julijskih Alpah v dvajsetih letih preteklega stoletja.
  • Del njegovih aktivnosti lahko spremljate na spletnih portalih z izhodišča na naslovu http://jurij.dobravec.si.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava