Skip to main content

Marjana Hönigsfeld Adamič

Življenjepis

Zanimanje za naravo, posebno sesalce, jo je spremljalo iz otroštva, ki ga je preživela v Litiji, ob reki Savi. Študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ki ga je zaključila z diplomo iz biologije živalskih vrtov, jo je pripeljal tudi na poklicno pot biologa, ki pa se je lahko polno uresničila šele po dvajsetih letih uredniškega dela z revijami in knjigami v različnih založniških hišah. Po izgubi službe se je odločila za podiplomski študij varstva naravne dediščine in ustanovila zasebni nepridobitni zavod z imenom LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. V celoti se je posvetila proučevanju ogrožene in hkrati skrivnostne živalske vrste, evrazijske vidre, njene ekologije in življenjskega okolja – sladkovodnih ekosistemov.
Že dve desetletji je članica in nacionalna predstavnica v skupini za vidre pri Komisiji za ohranjanje vrst Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN/SSC). V okviru svojega zavoda pripravlja in vodi manjše in večje naravovarstvene projekte, s katerimi skuša po načelih interpretacije narave z vidro kot karizmatično vrsto predvsem izobraževati in ozaveščati šolsko mladino pa tudi druge ciljne skupine. Nenehno si prizadeva za dobre stike z ljudmi »na terenu«, saj so pomemben vir podatkov o pojavljanju vidre. Vodenje in sprotno izpopolnjevanje baze podatkov o razširjenosti te živalske vrste v Sloveniji je namreč ena ključnih dejavnosti zavoda LUTRA.
Zadnja leta je njeno življenje razpeto med Ljubljano in Goričkim, kjer vodi projekt LIFE-NATURA Ohranjanje vidrine populacije na Goričkem; v tem okviru skrbi predvsem za koordinacijo med partnerji in izvajalci, za stike z mediji in javnostjo, pripravlja ozaveščevalne akcije in, seveda, poročila.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Sodelovala je s skupino, ki je pripravljala ustanovitev Krajinskega parka Goričko in vodila delavnice Natura 2000. Pripravila je Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 za vidro v Sloveniji, po katerih so bila oblikovana posebna varstvena območja za vidro. Največje med njimi je Goričko, kjer poteka LIFE projekt. V okviru zavoda Lutra je izpeljala več komunikacijskih in izobraževalnih projektov za vidro v okviru Nature 2000. Ena večjih nalog je zasnova in izgradnja vidrinega informacijskega centra v okviru projekta LIFE v Križevcih, kjer se bodo nadaljevale strokovne naloge in komunikacijske aktivnosti projekta.

Zanimivosti

  • Več poljudnih in strokovnih prispevkov v časopisih in revijah s področja narave, predvsem o vidri in njenem varstvu.
  • Posebno mesto med osebnimi dosežki pripada zamisli in ureditvi prve skupne izdaje Domačih in tujih živali v podobah Frana Erjavca (MK).
  • Inštitut LUTRA je dobil dve nagradi Dobre družbe, prvič za zgodbo o uspehu O povodnem možu in projektnem psu (2005), drugič za Tri srca za vidro - partnersko sodelovanje z družbo Radenska d.d. (2007).
  • Ustanavlja fundacijo Aqualutra, ki bo povezala organizacije »dobre volje« v prizadevanjih za ohranjanje vidre in naravnih voda.
  • Posebno veselje je glasba. Uživa v druženju, petju in vodenju Biološkega okteta BF.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava