Skip to main content

Matjaž Jež

Življenjepis

Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je končal študij biologije in opravil magisterij. Od leta 1978 je bil zaposlen na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru in od leta 2002 na sedanjem Zavodu RS za varstvo narave, kjer je vodja Območne enote Maribor. Vsa ta leta si uspešno prizadeva za varstvo narave v severovzhodni Sloveniji s poudarkom na pripravi predlogov za zavarovanje naravnih vrednot in območij narave, kot so številni krajinski parki ter regijska parka Mura in Pohorje.

Posebno pozornost in veliko prostega časa namenja preučevanju ogroženih vrst metuljev in drugih žuželk na območju Slovenije. Je tudi uspešen naravoslovni fotograf, ki s svojimi fotografijami sodeluje na razstavah in pri opremljanju različnih publikacij. Objavil je vrsto znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov s področja varstva narave in metuljev.

Dejavnosti v okviru Nature 2000

Kot član strokovne skupine Ministrstva za okolje in prostor je od leta 2002 sodeloval pri pripravi predlogov določitve varstvenih območij za metulje in za ta namen  prispeval veliko strokovnih podatkov. Sodeloval je na biogeografskem seminarju za kontinentalno regijo in pri pripravi prvega poročila (monitoringa) o stanju Nature 2000 v Sloveniji. Je aktiven član skupine za komunikacijo območij Natura 2000, kjer s svojim zgledom in izkušnjami vzpodbuja svoje mlajše sodelavce.

Zanimivosti

Je član več entomoloških društev v Sloveniji in tujini, aktivno sodeluje z entomologi sosednjih dežel, še posebej iz Hrvaške, Madžarske in Avstrije.
Pri Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije je eden najaktivnejših članov pri izvedbi večletnega projekta Atlasa dnevnih metuljev Slovenije. V letu 2007  je med drugim sodeloval tudi pri izvedbi terenskega monitoringa dnevnih metuljev. 
Pri projektih Phare in Monako je v letih 2006 in 2007 zbral veliko terenskih podatkov o metuljih in prispeval modele upravljanja habitatov ogroženih vrst metuljev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava