Skip to main content

Mitja Kaligarič

Življenjepis

Z varstvom narave in rastlinami se je ukvarjal že v gimnaziji, ko je v soavtorstvu izdelal raziskovalno nalogo pod mentorstvom Petra Skoberneta. Za članek »Naravovarstveno vrednotenje Slovenske Istre« je leta 1988 prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Po diplomi se je zaposlil na Biološkem inštitutu ZRC SAZU, nato pa na Univerzi v Mariboru, kjer je zaposlen še danes kot profesor botanike. Predaval je tudi na Univerzi v Novi Gorici in v Ljubljani, deset let je bil dodatno zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Po diplomi je več kot leto dni preživel na Univerzi v Trstu, kjer se je specializiral iz metod obdelave vegetacijskih popisov in se posvetil kraškim traviščem, ki ga vznemirjajo še danes.

Ukvarja se z rastlinsko sistematiko in ekologijo, še posebej pa z vegetacijsko in krajinsko ekologijo. Večina raziskav je usmerjenih v varstvo narave. Proučuje travišča, slanišča, invazivne rastline, vpliv povečane koncentracije CO2 na rastline, spremembe v krajini, itd. To so tudi raziskovalne teme njegovih doktorandov ter predavanj ali posterjev na številnih konferencah, ki se jih je nabralo krepko preko 100.

Objavil je 70 znanstvenih člankov, od tega tudi v najuglednejših revijah kot Oecologia, PloS One, Diversity and Distributions, Landscape and Urban Planning, Biodiversity and Conservation, Journal of Vegetation Science, Aquatic Botany,  itd. Je področni urednik revije Acta Botanica Croatica in član več uredniških odborov, tudi revije Varstvo narave.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Na področju Natura 2000 je eden od soavtorjev strokovnih predlogov za varovanje evropsko pomembnih rastlinskih vrst in soavtor strokovnih predlogov za negozdne habitatne tipe. Je član strokovnega odbora za omrežje Natura 2000 v Sloveniji. Vodil je partnerstvo na evropskem projektu HABIT-CHANGE (Prilagojeno upravljanje zavarovanih območij), Bil je vodja nacionalnega projekta Evidentiranje, vrednotenje in gospodarjenje z naravno dediščino zunaj zavarovanih območij. Sodeloval je na projektih LIFE Narava, sedaj pa je zunanji nadzornik teh projektov za Slovenijo. Je skrbnik prvostopenjskega študijskega programa Ekologija z naravovarstvom na mariborski univerzi, kjer je »Habitatni tipi in Natura 2000« obvezen predmet.

Zanimivost

Že 25 let študente usmerja na pot samostojnega razmišljanja o naravi in jim poskuša vcepiti misel, da ima narava zmerom prav, čeprav se nima za ortodoksnega naravovarstvenika.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava