Skip to main content

Peter Skoberne

Življenjepis

Že od leta 1978 se poklicno ukvarja z varstvom narave. Njegovo zanimanje je osredotočeno predvsem na ohranjanje rastlinskih vrst, zgodovine varstva narave, metode varstva in mednarodno sodelovanje. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa večji del njegovega delovnika zavzema Natura 2000.

Njegova strokovna pot se je začela s študijem biologije, leta 2001 pa je opravil doktorat znanosti. Od leta 2006 je docent za področje varstva narave in okolja na Biotehniški fakulteti. Leta 1976 je prejel študentsko Prešernovo nagrado, leta 1989 pa mu je Prirodoslovno društvo Slovenije podelilo priznanje Angele Piskernik za publicistično dejavnost na področju varstva narave. Poleg predavanj in strokovnih prispevkov je napisal tudi mnogo poljudnoznanstvenih prispevkov v različnih revijah doma in v tujini.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Pri projektu Natura 2000 je vodil delo strokovne skupine za opredeljevanje območj. Udeležil se je biogeografskih seminarjev (usklajevanje z Evropsko komisijo), sodeluje pri pripravi strokovnih usmeritev na ravni Slovenije in Evropske unije.

Zanimivosti:

Urejen osebni fotografski arhiv zajema preko 70.000 posnetkov Slovenije, njenih naravnih znamenitosti in rastlin.  

Ključna dela: Sto naravnih znamenitosti Slovenije (Prešernova družba, 1988), Zavarovane rastline (več izdaj, nemški in angleški prevod), Triglavski narodni park (Cankarjeva založba, 1989, prevod v angleščino 1991), Naravne znamenitosti Slovenije (soavtorstvo z Vladimirom Habjanom, Sidarta, 2001), Ljubljanica (Mladinska knjiga, 2004).

Ključna strokovna dela: uredništvo 2. izdaje Inventarja najpomembnejše naravne dediščine, soavtorstvo pri Rdečem seznamu ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije (1989), souredništvo Pregleda stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji (2001).

Leta 2004 je bil posvečen v stalnega diakona.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava