Skip to main content

Rajko Slapnik

Življenjepis

Že v klasični gimnaziji, ki jo je obiskoval v Kamniku, se je začel zanimati za podzemno živalstvo, zato mu je bil študij biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani logično nadaljevanje njegovih raziskav. Zaposlil se je na Biološkem Inštitutu ZRC SAZU kot raziskovalni asistent in se usmeril v raziskave mehkužcev s poudarkom na podzemeljski malakofavni ter nato prevzel vodenje malakološkega oddelka in bogate malakološke zbirke. Bil je na usposabljanju v malakološkem oddelku Prirodoslovnega muzeja, ki je v kompleksu Smithsoniana v Washingtonu, delal je na oddelku za mehkužce Prirodoslovnega muzeja na Dunaju. Od leta 2013 dalje je samostojni raziskovalec - malakolog.

Raziskuje sistematiko, ekologijo in filogenijo mehkužcev (nemorskih polžev in sladkovodnih školjk).

Aktivno je sodeloval na več kot 20 mednarodnih kongresih in simpozijih doma in v tujini. Vodil in sodeloval je v številnih domačih in mednarodnih projektih. Bil je (so)mentor domačim in tujim diplomantom, magistrantom in doktorantom na področju malakologije. Sodeloval je pri pripravi rdečih seznamov evropsko ogroženih vrst mehkužcev in pri rdečem seznamu ogroženih vrst vodnih polžev v Hrvaški.  Poleg znanstvenih in strokovnih prispevkov, objavljenih v domačih in tujih znanstvenih revijah je tudi avtor samostojnih poglavij in prispevkov doma in v tujini objavljenih knjigah. 

Je član International Geographical Union Study Group: Environmental Changes in Karst Areas, The World Taxonomist Database, Unitas Malacologica, IUCN SSC Cave Invertebrate Specialist Group, IUCN SSC Mollusc Specialist Group, Croatian Biospeleological Society idr.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Za tri vrste polžev (Anisus vorticulus (drobni svitek), Vertigo angustior (ozki vrtenec) in Vertigo geyeri (Geyerjev vrtenec) in eno vrsto školjk (Unio crassus (navadni škržek)) je pripravil strokovna izhodišča in vzpostavitev ter izvajanje monitoringa v Sloveniji.

Za vrsti Vertigo angustior in Unio crassus je pripravil program monitoringa na ozemlju Hrvaške.

Je član Strokovnega odbora za vsebine Direktive o pticah in Direktive o habitatih pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Zanimivosti

  • Z jamarstvom in speleobiologijo se ukvarja že iz gimnazijskih časov. Jamarska zveza Slovenije mu je za njegov prispevek na področju jamske biologije podelila srebrno plaketo.
  • Zaradi gradnje avtoceste po delu Spodnje Perniške akumulacije je organiziral in izvedel selitev školjk.
  • Pogosto direktno ali preko Prirodoslovnega muzeja Slovenije pomaga  ljubiteljem narave pri determinaciji polžev.

Ključna dela s področja Nature 2000:

Slapnik R. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 : mehkužci (Mollusca) : urgentno poročilo. Ljubljana, 2003. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21580333]
Slapnik R. (2009): Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev. (Zaključno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Ljubljana. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana. 71 str.
Slapnik R. (2011) Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011 : zaključno poročilo. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2011. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33644589]
Slapnik R 2013 Narrow-Mouthed Whorl Snail (vertigo angustior) Monitoring Programme for the Continental Biogeographical region. Species expert: Molluscs. Natura 2000 management and monitoring –NATURA MANMON - EuropeAid/129747/D/SER/HR
Slapnik R 2013 Narrow-mouthed whorl snail (vertigo angustior) Monitoring Programme for the Mediterranean  Biogeographical region. Species expert: Molluscs. Natura 2000 management and monitoring –NATURA MANMON - EuropeAid/129747/D/SER/HR
Slapnik R 2013 Thick Shelled River Mussel (Uniocrassus) Monitoring Programme for the Continental Biogeographical region. Species expert: Molluscs. Natura 2000 management and monitoring –NATURA MANMON - EuropeAid/129747/D/SER/HR

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava